Widgets - Dalarna

Widgets är små script som du kan generera för att kunna infoga tabeller, resultat med mera från förbundet till föreningens hemsida.

Det går att generera widgets för såväl föreningen i sin helhet som för de enskilda lagen. Färgerna kan också justeras för att smälta in på föreningens hemsida.

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs