Arrangera en kort Målvaktstränarutbildning C

Vill ni arrangera en "kort" Målvaktstränarutbildning C på hemmaplan?

OBS! Detta kortare format erbjuds som ett tillägg till Tränarutbildning C.
Behöriga deltagare är de ledare som har genomfört Tränarutbildning C (C1+C2).

Titta först igenom "Checklistan" för att se vad ni som arrangerande förening behöver göra/tillhandahålla administrativt och praktiskt.

Kontakta: 

Vi ser över och kommer överens om tillgängliga/möjliga datum för ett tillfälle av "kort" Målvaktstränarutbildning C hos er.

I vår dialog så kommer vi även överens om det antal platser ni som förening förfogar över (max 18).

Resterande platser (upp till 24) läggs ut tillgängligt för alla med "Först till kvarn"-principen via vår utbildningssida för tränare.

Tre veckor innan kursstart registrerar ni som arrangerande förening era anmälda ledare till de överenskomna platserna.
Föreningen har även möjlighet till "först till kvarn-platserna" om dessa inte har fulltecknats.

Med detta upplägg finns möjligheter att bevilja ekonomiska medel ifrån
Projektstöd IF, som täcker kostnaden för samtliga 24 deltagare samt för våra utsända tränarutbildare.
Föreningen erhåller då även en stödsumma för omkostnader så som lokal- och planhyra samt förtäring.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Önskar föreningen ett "eget" tillfälle med förfogande över samtliga 24 platser, bokar vi in det enligt ovan utifrån tillgängliga/möjliga datum och vi tillsätter tränarutbildare ifrån Stockholms Fotbollförbund. Kostnaden för föreningen är då 14 000kr.

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs