Tränarutbildning C

Välkommen till Tränarutbildning C

Din insats som ledare och tränare är viktig och betyder mycket för svensk barn- och ungdomsfotboll. Fotbollen myllrar av liv och glädje – tiotusentals barn och ungdomar tränar,
spelar och kämpar på våra planer och idrottsplatser runt om i landet – varje dag. Våra barn och ungdomar behöver och förtjänar kunniga och ansvarsfulla tränare som kan inspirera alla små spelare till ett livslångt fotbollsintresse.

Våra barn och ungdomar har rätt till en god och omtänksam vägledning in i fotbollen där var och en respekteras och bemöts på allra bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Var man än kommer ifrån har man rätt att få utöva vår sport, där välutbildade och ansvarsfulla tränare leder verksamheten. Barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention är vår utgångspunkt.

I utbildningen Tränarutbildning C – barnfotboll 6–12 år får du

  • en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen,
  • vad vi står för och vilka värderingar som står i centrum.
  • lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala utveckling ser ut
  • lära dig vad som är viktigt att tänka på i träningen.

Du får en gedigen grund att stå på i kunskapen om själva spelet och hur du organiserar roliga, enkla och genomtänkta träningspass.
Du kommer att lära dig hur du stimulerar barns och ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling.
Du får också lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där varje enskild spelare står i centrum och alla spelare är lika viktiga.

Vi vill att du ska kunna känna dig bekväm och trygg när du möter dina spelare. Under utbildningen får du möjlighet att lyssna, diskutera och delta i moment där dina synpunkter är viktiga, oavsett vilken fotbollserfarenhet du har. Målsättningen är att alla deltagare ska växa i sin förmåga och trygghet att leda våra yngsta fotbollsspelare.

Vi hoppas också att du efter denna tränarutbildning känner dig motiverad att fortsätta med nästa kursnivå, B Ungdom eller UEFA B.

I den kursen får du möjlighet att ta ytterligare steg i din utveckling som tränare och ledare.

Arrangera egen tränarutbildning C

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs