Tränarutbildning B ungdom

Välkommen till Tränarutbildning B ungdom

Kursen innebär en fortsättning på introduktionsutbildningen Tränarutbilding C och leder dig vidare i din utveckling som tränare för ungdomar.

Din insats betyder som vi tidigare nämnt mycket för svensk fotboll
– våra unga spelare förtjänar kompetenta och omtänksamma tränare som hjälper dem att utveckla sin förmåga, stimulerar deras lärande och bidrar till ett bestående intresse för nationalsporten fotboll.

I denna kurs kommer du att få en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i Tränarutbildning C. Du får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer
som förekommer i fotboll. Du får också en mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel,
liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.

Området spelförståelse får mer uppmärksamhet och du får lära dig att använda alla fotbollstermer på ett pedagogiskt och lämpligt sätt. Du får diskutera hur man organiserar ett lag och får spelet att flyta, både under träning och matcher. Ditt ledarskap och hur du coachar dina spelare under en match är också ett viktigt avsnitt i denna kurs – bland annat får du veta mer om hur ditt förhållningssätt till matchen kan bidra till att den blir ett tillfälle präglat av spelglädje, energi och gemenskap.

Den del av kursen som behandlar fysisk träning är präglad av att fotboll och fysisk träning integreras och att spelet står i centrum. Kursen, och träningen, tar sin utgångspunkt i de krav spelet ställer på en spelare.

Vidare får du även i denna kurs tillgång till ett omfattande webbmaterial
– fördjupande intervjuer, filmer, övningar och träningspass som kan inspirera dig.

Även i B Ungdom står svensk fotbolls värdegrund i centrum. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet är vår utgångspunkt vilket innebär att alla ungdomar är välkomna i en tillgänglig verksamhet präglad av kvalitet, ansvarskänsla och omtänksamhet.

Arrangera egen Tränarutbildning B ungdom

Tränarutbildning B ungdom

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs