Rekommenderade spelformer i futsal

Barn spelar futsal för att det är roligt. Futsal är lek. Att leka är nödvändigt för att barn ska utvecklas och må bra. Det är genom leken barn testar sina begränsningar, lär sig hantera olika situationer och utvecklar färdigheter. Oavsett om det är på skolgården eller i en sporthall, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Nationella spelformer - För barnens bästa

Alla barn och ungdomar, oavsett var i landet de bor, ska ha liknande förutsättningar vid träning och match. Att ha gemensamma spelformer över hela landet innebär att eventuella missförstånd kring spelregler kan undvikas och leda till ökad trygghet för både spelare, ledare och domare.

Spelformer i futsal är ute på remiss i distrikten för att de skall kunna testa de olika spelformerna och reglerna. Spelformerna handlar övergripande om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. De är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor - för barnens bästa helt enkelt.

Den generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och futsalaktioner vilket är till fördel för spelarens utveckling. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna. De anpassade planstorlekarna ökar även möjligheten för lag och föreningar att få tränings- och matchtider i idrottshallar med olika storlekar.

SvFFs förhoppning är att spelformerna godkänns och röstas igenom på representantskapsmötet i november 2021, för att bli nationella säsongen 2022/2023. Känner däremot distrikten att de behöver mer kött på benen och vill testa ytterligare en säsong, så är ett beslut senast i november 2022 målet, så att alla spelare runt om i landet har samma förutsättningar inför säsongen 2023/2024.

Här hittar ni även mer information gällande spelregler och en översiktsbild över utformningen av spelformerna:

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs