Frågor och svar

Nedan listas de vanligast förekommande frågorna och svaren om de nationella spelformerna. Inledningsvis hittar du allmänna frågor och svar, längre ned på sidan hittar du även frågor och svar för vardera spelform. 

Allmänna frågor

Så att alla barn och ungdomar, oavsett var i landet de bor, får liknande förutsättningar vid träning och match. Att ha gemensamma spelformer innebär att eventuella missförstånd kring spelregler kan undvikas i samband med cuper där lag från olika distrikt deltar vilket leder till en ökad trygghet för både spelare, ledare och domare. Tack vare spelformerna har svensk fotboll även kunnat skapa en gemensam domarutbildning för barn- och ungdomsfotboll. Detta ger domarna bättre förutsättningar till att komma väl förberedda till matcher samt utvecklas som domare. 

År 2014 tillsattes en projektgrupp för att utreda och analysera upprättandet av nya spelformssystem. Projektgruppen såg över de då rådande spelformerna såväl nationellt som internationellt. Med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen och i kombination med aktuell forskning testades och analyserades olika alternativ.

Inför säsongen 2018 fanns ett förslag på nya spelformer klart vilket testades i många distrikt under säsongen. Utifrån feedback på hur spelformerna fungerade i praktiken gjordes sedan ytterligare justeringar inför säsongen 2019. De nya spelformerna är från 2019 obligatoriska i samtliga distrikt.

Arbetet med att ta fram de nationellt gällande spelformerna har pågått i Sverige sedan 2014. Forskningsrapporter som ligger till grund är bland annat:

  • Frencken, W., Van Der Plaats, J., Visscher, C., & Lemmink, K. (2013). Size matters: Pitch dimensions constrain interactive team behaviour in soccer. Journal of systems science and complexity, 26(1), 85-93.
  • Athanasios Katis and Eleftherios Kellis (2009). Effects of small-sided games on physical conditioning and performance in young soccer players. Journal of Sports Science and Medicine 8, 374-380
  • Daniel Jara, Enrique Ortega1, Miguel-Ángel Gómez, Pilar Sainz de Baranda (2018). Effect of Pitch Size on Technical-Tactical Actions of the Goalkeeper in Small-Sided Games. Journal of Human Kinetics volume 62/2018, 157-166.

Bedömningen är gjord med utgångspunkt i spelarutbildningsplanen som beskriver vad som är lämpligt träning för olika åldrar. Projektgruppen har testat olika alternativ och kommit fram till att de nya spelformerna och reglerna på bästa sätt stimulerar och utvecklar såväl spelare som lag under träning och match.

Beslut om att införa nationella spelformer togs av ett enhälligt Representantskapsmöte 2017. Beslutsfattare vid detta möte var Förbundsstyrelsen, EFD, SEF och de 24 distriktsförbunden vars representanter utsetts av sina medlemsföreningar.

Visst finns det en del kostnader knutna till spelformerna men inga inköp, tex av nät, nya mål eller sarg är obligatoriska eller tidsbestämda. Med bra planering kan detta göras i samband med nyinvesteringar eller vid byte av befintlig utrustning. Främst gäller det nya plan- och målstorlekar. Reglerna är tillåtande till att föreningar använder befintligt material och byter ut det succesivt. Exempelvis behöver inte en investering av ny målstorlek göras fören det befintliga målet normalt skulle ha byts ut.

Målsättningen är att spelformerna på lång sikt ska bidra till båda dessa saker. Däremot har inte förändringarna kring spelformer så stor inverkan som enskild företeelse. Istället är de nationella spelformerna en del av en större process kring ett nytt sätt att se på träning och tävling.

Andra delar av processen är bland annat:

  • Spelarutbildningsplanen (publicerad 2013 uppdaterad 2019)
  • Uppdaterad tränarutbildning (under 2015-2017)
  • Slopandet av tabeller till och med 12 år (infört 2018)
  • Uppdaterad version av Fotbollens spela, lek och lär (publicerades 2018)
  • Projektet spelarutbildning en helhet (verkställdes 2017)
  • Satsning på åtta Nationella Fotbollsutbildare (NAFU) som stöttar arbetet med ledar- och spelarutbildning i distrikten (2018)
  • Diplomerad förening som hjälper föreningar att skapa en struktur för arbetet med föreningsutveckling (2019)

Spelarnas spelförståelse är inte så välutvecklad i de här spelformerna. Det gör att medspelarna har svårt att bli spelbara vid fasta situationer och det ofta tar lång tid för bollhållaren att ta beslut om vem bollen ska spelas till. Att tillåta att driva igång spelet gör att spelet kommer igång snabbare och den effektiva speltiden ökar. Det är även bra för utvecklingen av spelförståelse att låta spelare välja om de ska passa eller driva.

Regeln syftar till att matcherna ska bli så jämna som möjligt så att båda lagen får träna på både anfalls- och försvarsspel. Eftersom det inte finns tabeller i de här spelformerna så påverkar den extra spelaren heller inte något annat lag än de som spelar i just den aktuella matchen. Laget som ligger under med fyra mål bestämmer huruvida de vill utnyttja regeln eller inte.

Planerna har ett max- och minimimått som baseras på att befintliga linjer på 11 mot 11 planer ska kunna användas så mycket som möjligt. Eftersom 11 mot 11 planerna är olika stora blir även barn- och ungdomsplanerna olika stora. Generellt rekommenderas det att spela med minimimåtten när spelarna är nya i spelformen och med maxmåtten i slutet av spelformen vilket leder till en progression inom varje spelform.

3 mot 3

Alla fasta situationer startas genom att driva eller passa bollen efter marken. Alla fasta situationer är indirekta och får alltså inte slås direkt i mål. Spelare som väljer att driva igång bollen får göra mål först efter att en annan spelare rört bollen. En fast situation skall slås om ifall den utförs på fel sätt. Försvarande lag ska vara minst tre meter från bollen vid alla fasta situationer. Straff och inkast tillämpas ej.

Bollen flyttas då tre meter från målet så att försvarsspelare kan placera sig mellan bollen och målet. Tänk även på att alla fasta situationer är indirekta och alltså inte får slås direkt i mål.

Barn i 6–7-årsåldern har ett stort rörelsebehov och bedömningen har gjorts att det är fördelaktigt att alla spelare deltar i spelet på planen. Dessutom underlättar det för ledare att alla spelare har samma roller då ledaren exempelvis slipper besluta om vem som ska vara målvakt de första gångerna spelarna deltar i match. Däremot uppmanas ledare, genom spelarutbildningsplanen, att låta spelare använda händerna vid olika lekar på träning för att stimulera allsidig träning och spelarnas koordination.

I 6-7 års åldern är spelarnas koordination inte så utvecklad. Det medför att bollkontrollen är begränsad och spelarna har svårt att hålla bollen i spel innanför linjer. Nätet eller sargen gör att bollen stannar på spelplanen och därmed ökar den effektiva speltiden och aktivitetsgraden.

Nät eller sarg är en rekommendation och de flesta distrikt har köpt in nät som går att låna. Finns det inte att tillgå går det bra att spela utan.

5 mot 5

I 8–9 årsåldern har spelarna fortfarande begränsad förmåga att uppfatta vad som händer omkring dem. Därför kan det vara svårt för ett lag att få igång spelet när bollen är hos målvakten. Att försvarande lag backar till mittlinjen gör att spelet lättare kommer igång och spelarna ges bättre förutsättningar för att genomföra olika fotbollsaktioner.

Målvakterna i 5 mot 5 rör sig oftast runt det egna målet. Därför är straffområdets praktiska betydelse minimal i spelformen och de praktiska fördelarna med att inte behöva rita ut straffområde till 5 mot 5 planerna har därför bedömts överväga.

Alla fasta situationer, utom målvaktsutkast, startas genom att driva eller passa bollen efter marken. Alla fasta situationer är indirekta och får alltså inte slås direkt i mål. Spelare som väljer att driva igång bollen får göra mål först efter att en annan spelare rört bollen. En fast situation skall slås om ifall den utförs på fel sätt. Försvarande lag ska vara minst fem meter från bollen vid alla fasta situationer. Straff och inkast tillämpas ej.

Inkast är en komplicerad rörelse för barn. Därför är det stor risk att mycket av speltiden går till att göra om inkast. Genom att passa eller driva igång bollen kommer spelet igång snabbare och den effektiva speltiden ökar.

7 mot 7

På liknande sett som i spelformen 5 mot 5 är syftet med retreatlinjen att det bollhållande laget ska ges förutsättningar för att komma igång med speluppbyggnaden. Det kan även vara bra för försvarande lag att träna på att samlas i lagdelar och försvara tillsammans. Mittlinjen har testats som retreatlinje men avstånden bedömdes att bli för långa och därför infördes en extra linje. Om linjen inte har kritats upp så går det bra att markera retreatlinjen men höga konor eller pinnar vid sidan av planen.

Försvarande lag ska backa till retreatlinjen när bollen passerat kortlinjen eller när målvakten fångat bollen med händerna i spel. Målvakten får inte ta upp hemåtspel med händerna så när bollen passas till målvakten av medspelare behöver försvarande lag inte backa till retreatlinjen.

Bollen är i spel när den lämnar målvaktens händer när den har fångats i spel. När bollen varit ur spel är den i spel först när den är utanför straffområdet. Alltså samma princip som 11 mot 11 fotbollens inspark. Försvarande lag får passera retreatlinjen när bollen är i spel.

Att spela i tre perioder ger ledarna möjlighet att samtala med spelarna om matchen en extra gång. De tre perioderna kan även användas till att göra byten och därmed låta alla spelare spela minst två tredjedelar av speltiden.

Nej, detta är inte tillåtet oavsett om bollen varit ur spel eller fångats i spelet. Regeln har samma syfte som retreatlinjen; att lagen ska komma igång med en kontrollerad speluppbyggnad. En utspark i luften är svår att kontrollera och leder sällan till ett kontrollerat anfallsspel. Dessutom kan det i de här åldrarna vara olämpligt att nicka hårda och höga bollar för ofta och den typen av bollar kommer nästan uteslutande från utsparkar i 7 mot 7. Målvakten sätter igång spelet genom att rulla eller kasta ut bollen alternativt lägger ner bollen på marken och passar bollen. I regelboken står bara vad målvakten får göra medan det inte står vad målvakten inte får göra.

9 mot 9

Ambitionen på sikt är att använda en modell av boll som redan finns på andra ställen i Europa som har samma storlek som en femma men väger mindre. Tyvärr har leverantörerna inte hunnit få fram den bollen till Sverige till 2019. Tillsvidare gäller därför bollstorlek 4 för 13-åringar och bollstorlek 5 för 14-åringar.

Alla regler är exakt samma, oavsett kön. I denna ålder börjar visserligen de fysiska skillnaderna mellan killar och tjejer att öka men bedömningen är ändå att det är bättre för båda könen att spela med storlek 5 och därmed börja träna på bollträffen på en fullstor boll.

Det har tidigare inte funnits ett mål som varit anpassat för spelformen 9 mot 9. Det har inneburit att mål anpassade för 7 mot 7 eller 11 mot 11 har använts. Ingen av de lösningarna blir helt bra då 11 mot 11 mål gör att anfallande lag inte utmanas tillräckligt och att det blir för svårt för målvakterna vars motivation då riskerar att minska. Att använda 7 mot 7 mål innebär istället att försvarsspelet inte blir tillräckligt utmanande och att målvakten inte utvecklar sitt positionsspel i tillräckligt hög grad. Den nya målstorleken som är anpassad för 9 mot 9 gör att utmaningen i både anfalls- och försvarsspel samt i alla positioner blir lagom.

Efter att ha testat regeln 2018 kom det mycket feedback från distrikten på att regeln gjorde spelet onaturligt och bla skapade problem med att hålla ihop laget. Dessutom blev det svårt för domarna att se var offside linjen var. Efter nya tester av spelformen med den nya målstorleken och med både 3-zoners offside och mittplansoffside så bedömdes fördelarna med mittplansoffside att överväga.

De mindre ytorna gör att spelarna kan utföra flera fotbollsaktioner. I 14-års åldern är det ofta stora fysiska skillnader mellan spelarna och mindre ytor kan vara till fördel för den långsiktiga utvecklingen då spelare med sen fysisk utveckling får lättare att hänga med. Spelare som är tidigt utvecklade fysiskt får mindre ytor att springa förbi försvararna på och  tränas på så vis till både tajming i löpningar och precision i passningar i större utsträckning än i 11 mot 11 spelet.

11 mot 11

Att ha färre spelare och mindre yta resulterar i att spelarna får göra flera fotbollsaktioner. Det bedöms som värdefullt att spelarna i övergången från barnfotboll till 11 mot 11 fotboll får upprepa moment som är mer framträdande i 11 mot 11 spelet många gånger. Uppflyttning, nedflyttning, djupledslöpning och instick är exempel på fotbollsmoment som blir mer framträdande när offside regeln tillämpas och som uppstår oftare i 9 mot 9 än i 11 mot 11.

Den mindre spelytan gör även att effekten av den fysiska mognaden blir mindre. Fysiskt tidigt utvecklade spelare får en bättre långsiktig utveckling då kraven på teknik och spelförståelse ökar när ytorna blir mindre vid tex instick och djupledslöpningar. Omvänt blir det lättare för fysiskt sent utvecklade spelare att hänga med i spelet vilket kan leda till ökad motivation.

Varje distrikt bestämmer förutsättningarna för sina serier. I många serier är det möjligt att spela 9 mot 9 om något av lagen inte får ihop fullt lag.

Om du inte hittade svaret på din fråga, maila spelformer@svenskfotboll.se