Bakgrund och syfte

I början av 2010 träffades fotbollens distrikt och SvFF, för att diskutera en central plan för lärande gällande barn- och ungdomsfotboll 6–19 år. Året därpå bildades en projektgrupp med uppgift, från dåvarande Fotbollsutvecklingskommittén, att skapa en spelarutbildningsplan för barn och ungdomar inom åldersspannet.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp från SEF, EFD, fotbollsdistrikt och SvFF. Syftet är att få fler att spela fotboll längre och har utgångspunkten i SvFF:s spelar- och tränarutbildning samt Fotbollens spela, lek och lär (FSLL).

Spelformer är den sista pusselbiten som skapar en helhet när det gäller spelar- och tränarutbildningen. Alla delar i förslaget har prövats och analyserats och har sin grund i forskning.

Spelarutbildningsplanen tar hänsyn till barns och ungdomars mognadsnivå och är anpassad till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar. Vår spelarutbildningsplan uppfyller Riksidrottsförbundets idéprogram, Idrotten vill, som understryker att idrott för barn ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov. Dessutom ska hänsyn tas till barn och ungdomars förutsättningar och olika utvecklingstakt.

En genomtänkt utbildning, med matchen som en del av träningen, ökar förutsättningarna för utveckling och långsiktighet. Antalet spelare, ytan och planens form är av betydelse, både vad gäller utvecklingen av färdigheter och spelförståelse.