Nationella spelformer - För barnens bästa

Barn spelar fotboll och futsal för att det är roligt. Det är lek. Att leka är nödvändig för att barn ska utvecklas och må bra. Det är genom leken barn testar sina begränsningar, lär sig hantera olika situationer och utvecklar färdigheter. Oavsett om det är på skolgården, på en fotbollsplan eller en inomhushall, oavsett om det är träning eller match. Därför ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas.

Alla barn och ungdomar, oavsett var i landet de bor, ska ha liknande förutsättningar vid träning och match. Att ha gemensamma spelformer över hela landet innebär att eventuella missförstånd kring spelregler kan undvikas och leda till ökad trygghet för både spelare, ledare och domare.

De nationellt gällande spelformerna handlar övergripande om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. De är framtagna genom forskning och av experter för att främja barn och ungdomars lärande, sett ur deras egna perspektiv och på deras villkor - för barnens bästa helt enkelt.

Den generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarens utveckling. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna. 

Spelformerna för barn- och ungdomsfotboll gäller vid samtliga matcher från och med 1 januari 2019. Inom futsal är spelformerna rekommendationer säsongen 2022/23 och nationellt gällande från 2023/24.