Tränarutbildning SvFF Futsal C

Under oktober och november 2023 genomförde GUDH (Gestriklands FF, Upplands FF, Dalarnas FF och Hälsninglands FF) för första gången Tränarutbildning SvFF Futsal C. Utbildningen var uppdelad i två moduler och hade särskilt fokus på områdena spelet, futsalens ledarskap och futsalfys.

Föregående års inbjudan (hösten 2023)

Utbildningens innehåll

SvFF Futsal C är den första utbildningen hos SvFF som specifikt riktar in sig på futsal. Utbildningen bygger vidare på innehållet från SvFF D (alt Tränarutbildning C) och riktar sig mot tränare för spelare från 13 år. 

Som deltagare får du en fördjupad förståelse inom områdena spelet, futsalens ledarskap och futsalfys.

Utbildningen består av två kursmoduler som innefattar en heldag per modul och däremellan genomför du ett antal hemuppgifter. Hemuppgifterna bygger på verksamheten i ditt eget lag och under modul 2 kommer du att få reflektera kring uppgifterna tillsammans med de andra deltagarna.

Datum och tid

Ej fastställt för hösten 2024.

Plats

Gästrikland/Uppland/Dalarna/Hälsningland

Förkunskaper

Tränarutbildning SvFF D (alt Tränarutbildning C)

Utbildare

Ej fastställt för hösten 2024.

Anmälan och kostnad

Öppnar efter sommaren.