Återstartsstöd Futsal

Föreningar inom Dalarnas FF, med lag som deltar i seriespel futsal inom NaFU-distriktet har möjlighet att söka medel från återstartsstödet. Stödet är till för att täcka utgifter som tillkommer för att komma igång med futsal och vinterns seriespel.

Stödet är till för att täcka utgifter som tillkommer för att komma igång med futsal och vinterns seriespel. Medlen kan användas till att underlätta utgifter för inköp av futsalbollar, resor till andra distrikt, lagförsäkring (gäller endast senior) hall- och domaravgifter etcetera. Stödet är tilltänkt underlätta processen med att komma igång med futsalverksamheten i föreningen.

Varje förening kan söka upp till 3000kr per lag. Har föreningen exempelvis 2 lag anmälda i olika klasser kan man söka 3000kr per lag, totalt 6000kr. 

Ansökan stänger onsdagen den 30 November.

Genom att ansöka om medlen förpliktigas man även att göra en återrapport via mail där det ska finnas en kort beskrivning kring hur man använt medlen. 

Återstart

Vi söker 3000 kr per lag

Vid frågor kring detta, kontakta:

 

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs