Fair Play-ligan

Säsongen 2023 infördes en Fair Play-Liga i Dalarna för de serier där förbundet tillsätter domare. Lagen tilldelas poäng utifrån händelser under matchen (såsom varningar och utvisningar) som domaren redovisar i sin domarrapport och som automatiskt sammanställs i en Fair Play-tabell.

Vi laddar just nu upp inför ännu en ny säsong och vill lyfta arbetet med fair play. Verktyget Fair play-trappan är både proaktivt och reaktivt. Proaktivt på så sätt att alla lag/föreningar kan diskutera hur man som lag vill uppträda och uppfattas. Trappan är reaktiv på så vis att det finns vissa påföljder för lag som hamnar på höga snittpoäng via varningar och utvisningar. 

Såhär såg det ut 2023:

Seniorserierna

Den första avstämningen av årets Fair Play-liga  är genomförd. Inga damlag som kom upp i 3,5 poäng i snitt (det högsta snittet var 1,25 poäng). Inte heller något herrlag var över gränsen på 3,5 poäng. Däremot var fyra lag över 3,0 och 4 lag över 2,5. 

Dessa förenignar är just nu i riskzonen inför avstämning två och rekomenderas att jobba med fair play i spelargruppen kommande tid.

Ungdomsserierna

I våra gemensamma serier med granndistrikten Gestrikland, Hälsingland och Uppland görs också avstämningar.

På flicksidan har det varit väldigt lugnt och lagen från Dalarna har inte dragit på sig speciellt mycket poäng. Ett lag har ett snitt på 1,0 poäng och hela sex lag ahr inte dragit på sig någon poäng alls.

På pojksidan har två lag tyvärr passerat 3,5 poäng och två lag ligger över 2,5 poäng.

Vad händer nu?

De lag från Dalarna som har överträtt Fair Play-trappans gräns med 3,5 poäng i snitt kommer i någon form kontaktas av Dalarnas Fotbollförbund.

Nästa avstämning av Fair Play-trappan sker V.26

Seniorserierna

Den andra avstämningen av årets Fair Play-liga är genomförd. Inga damlag kom upp i 3,5 poäng i snitt (det högsta snittet efter avstämngen var 0,83 jämfört med 1,25 poäng för laget med högst snitt förra avstämingen). Fyra damlag står fortfarande på 0 fair play-poäng vilket är rolig statistik att läsa. Inte heller något herrlag var över gränsen på 3,5 poäng vid denna avstämning. Däremot var tre lag över 3,0 och 2 lag över 2,5. Det är en förbättring från avstämning 1 vilket är en bra trend. Dock hade några lag hög snittpoäng per match på de matcher som spelats mellan avstämning 1 och 2. 

De föreningr över 2,5 är just nu i riskzonen inför avstämning tre och rekomenderas att jobba med fair play i spelargruppen kommande tid.

Ungdomsserierna

I våra gemensamma serier med granndistrikten Gestrikland, Hälsingland och Uppland görs också avstämningar.

På flicksidan har det varit väldigt lugnt och lagen från Dalarna sköter sig fortsatt bra. Ett lag har ett snitt på 0,6 poäng och ett lag har inte dragit på sig någon poäng alls.

På pojksidan har lagen som sist låg över 3,5 poäng följt sin ågtärdsplan och minskat sitt snitt till 2,5 och under. Två lag ligger på 2,5 poäng och 3 lag ligger över två poäng

Vad händer nu?

Då inget lag från Dalarna  har överträtt Fair Play-trappans gräns med 3,5 poäng i snitt så sker inga åtgärder från Dalarnas Fotbollförbund. Däremot kommer vi kontakta de lag som har haft högt snitt mellan avstämningarna för att påminna om att jobba med Fair Play. 

Nästa avstämning av Fair Play-trappan sker V.35

Seniorserierna

Den tredje avstämningen av årets Fair Play-liga är genomförd. Inga damlag kom upp i 3,5 poäng i snitt (det högsta snittet efter avstämningen var 0,64 jämfört med 0,83 poäng för laget med högst snitt förra avstämningen). Endast två damlag återstår i 0-poängskampen vilket är rolig statistik att läsa då vi kommit så långt in på säsongen.

Inte heller något herrlag var över gränsen på 3,5 poäng vid denna avstämning. Däremot var två lag fortsatt över 3,0 och 4 lag över 2,5. Det är på ungefär samma nivå som vid avstämning 2 vilket är en bra trend i sig att det inte blivit värre. Dock hade fyra lag hög snittpoäng per match (en bra bit över 3,5) på de matcher som spelats mellan avstämning 2 och 3. 

De föreningar över 3,0 samt lagen med hög snittpoäng sedan senaste avstämningen är just nu i riskzonen inför den avslutande avstämningen som sker efter seriernas slut och rekommenderas att jobba med fair play i spelargruppen kommande tid.

Ungdomsserierna

I våra gemensamma serier med granndistrikten Gestrikland, Hälsingland och Uppland görs också avstämningar.

På flicksidan har det varit väldigt lugnt och lagen från Dalarna sköter sig fortsatt bra. Två lag har ett snitt på 0,5 poäng och två lag har inte dragit på sig någon poäng alls.

På pojksidan har det varit omlottningr i P15-serierna och där är tyvärr ett lag över gränsen 3,5. Ett av lagen som  låg över 3,5 poäng vid avstämning 1 har tyävrr ökat sitt snitt marginellt. Tre lag ligger på 2,5-3,0 poäng.

Vad händer nu?

De lag från Dalarna som har överträtt Fair Play-trappans gräns med 3,5 poäng i snitt kommer i någon form kontaktas av Dalarnas Fotbollförbund.

Vi kommer också kontakta de lag som har haft högt snitt mellan avstämningarna för att påminna om att jobba med Fair Play. 

Nästa avstämning av Fair Play-trappan sker efter säsongsavslutning under oktober månad. 

Seniorserierna

Den fjärde och sista avstämningen av årets Fair Play-liga är genomförd. Inga damlag kom upp i 3,5 poäng i snitt (det högsta snittet efter avstämningen var 0,56 jämfört med 0,64 poäng för laget med högst snitt förra avstämningen). Två damlag landade på 0 poäng i Fair Play-ligan. Vi säger grattis till IFK Våmhus/Älvdalens IF och Mockfjärds BK som inte drog på sig en enda varning under säsongen 2023.

Inte heller något herrlag var över gränsen på 3,5 poäng vid denna avstämning. Däremot var ett lag över 3,0 och 3 lag över 2,5. Det är en förbättring under avslutningen av säsongen! Det är rolig statistik då det oftast betyder mycket i matcherna mot slutet av säsongen och det burkat kunna hetta till. Bra jobbat alla lag! Bara ett lag hade en snittpoäng på över 3,5 och fem lag över 3,0 sedan avstämning tre vilket också tyder på ett disciplinerat spel under slutskedet av säsongen av majoriteten av de 62 lag som deltagit i seriespelet.

Vi har också kikat på en jämförelse från 2022 hur det sett ut i de två högsta herrserierna och om vi kan se några tendenser utifrån att fair play-trappan införts som ett proaktivt och reaktivt verktyg. Vi ser en liten tendens på minskning av snittpoängen i Division 4 från 2,5 till 2,2. Vi ser också att en del lag sänkt sig rejält och andra lag som höjt sig en hel del. Det är inte direkt kopplat till om laget är nykomlingar i serierna eller inte.  lag som tidigare säsonger legat högt har legat högt även 2023. Det är värt att ha med sig till säsongen 2024 för berörda lag!

I Division 5 ser vi en liten ökning i snittpoängen från 2022. Från 1,75 till 1,89. Det är inte lika tydligt att det är samma alg som legat högt tidigare säsongen som legat högt under 2023. Däremot så är nykomlingsfaktorn lite tydligare i division 5 där ett av lagen höjt sitt snitt sedan 2022 medans det andra sänkt sig något. 

Det är tydligare i Division 4 än 5 att om ett lag ligger i botten av tabellen så är snittpoängen högre än för lag långt upp i serien. i Division 5 är det lite mer spritt mellan topp och bottenlag gällande placering kontra fair play-snitt.

Ungdomsserierna

I våra gemensamma serier med granndistrikten Gestrikland, Hälsingland och Uppland görs också avstämningar.

På flicksidan har det varit väldigt lugnt och lagen från Dalarna har skött sig bra under 2023. Ett lag har ett snitt på 0,5 poäng och ett lag har inte dragit på sig någon poäng alls. Bra jobbat alla lagen då inget lag hade mer än fem poäng på hela säsongen.

På pojksidan har det överlag sett bra ut för våra lag från Dalarna. Efter omlottningar i P15-serierna var det till en början höga poäng då så få matcher spelats vid förra avstämningen. Men till säsongsslut hade poängen jämnat till sig och det såg väldigt bra ut. Inget av lagen ligger på över 3,5 poäng efter den sista avstämningen. Ett lag är uppe på 2,75 poäng och tre lag över 2,0 poäng. Nio lag ligger mellan 1,0 och 1,92, tio lag ligger mellan 0,13 och 0,67. Det innebär att inget pojklag gick genom hösten utan att dra på sig poäng. 

Vad händer nu?

Nu laddar vi inför en ny härlig fotbollssäsong!

Vi vill passa påatt säga rba jobabt alla lag och föreningar. Nu håller vi i detta även 2024. 

 

Poängberäkning Fair Play-ligan

Poängberäkningen sker enligt följande:

  • 1 poäng - Varning
  • 2 poäng - Målchansutvisning
  • 3 poäng - Varning + varning = lindrig utvisning
  • 3 poäng - Varning + i senare skede målchansutvisning
  • 4 poäng - Grov utvisning
  • 5 poäng - Varning + grov utvisning

Tre gånger under året kommer Dalarnas Fotbollförbund att genomföra en avstämning av tabellen: 

  • Vecka 22 (30/5-24) 
  • Vecka 26  (27/6-24)
  • Vecka 35 (29/8-24)
  • Vecka 40, Efter sista omgången i distriktets serier.

Serier som berörs

Damer Divison 3 och 4
Herrar Divison 4-7

GUDH-sereirna för både flickor och pojkar.