Ärendetrappan

I följande ordning behandlas ett disciplinärende: