Resekostnadsfördelning domare

Dalafotbollen tillämpar en resekostnadsfördelning för de resekostnader och restidsersättning som domare erhåller i division 4-7 Herrar och division 3-4 Damer.

Hemmalaget betalar vid varje match domarersättning, dvs arvode, reseersättning och i förekommande fall även restidsersättning till både domare och assisterande domare.

Utbetalning av arvode till domare sker endast med hjälp av det digitala domararvodessystemet. I systemet finns stöd för resekostnadsfördelning som underlättar både för föreningen och förbundet.

Systemet räknar ut en medelkostnad per förening i Division 4 Herrar, en medelkostnad per förening i Division 5 Herrar, en medelkostnad per förening i Division 6 Herrar (båda grupperna tillsammans), en medelkostnad per förening i Division 7 Herrar (alla grupperna tillsammans), en medelkostnad för Division 3 Damer och en medelkostnad för Division 4 Damer (båda grupperna tillsammans). Därefter sker en utjämning mellan föreningarna i respektive division.