Incidentrapport Dalarna

Som ett led i att fortsätta skapa trygga matchmiljöer runt och på fotbollsplanerna i Dalarna har vi skapat en incidentrapport. Denna rapport är till för att vi ska kunna följa upp eventuella incidenter i Dalafotbollen.

För att Dalarnas Fotbollförbund skall kunna utreda och följa upp incidenter som sker i fotbollen måste en incidentrapport upprättas. Tillse att alla punkter nedan besvaras och skickas in till Dalarnas Fotbollförbund

Incidentrapporteringsmall Dalarna

Kontaktuppgifter uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter uppgiftslämnare