Farmarklubbar 2024

Bestämmelser för farmarklubbssamarbete inom Dalarnas Fotbollförbund (DFF)

Enligt gällande tävlingsregler så betraktas farmarklubbar som U-lag vid deltagande i all tävlingsverksamhet

Fastställda av Dalarnas Fotbollförbunds styrelse 2024-12-02

1 § Tecknande av farmarklubbsavtal

Farmarklubbsavtal kan träffas både inom dam- och herrfotbollen om inte DFF:s representantskap bestämmer annat.
Avtal ingås fristående för herr- respektive damfotbollssamarbete.

Den ena föreningen kallas huvudklubb och den andra föreningen kallas farmarklubb.

DFF administrerar farmarklubbsverksamheten, innebärande bland annat registrering och godkännande av farmarklubbsavtal.

Avtal om farmarklubbsverksamhet kan ingås av två föreningar under förutsättning att båda föreningarnas representationslag deltar i DFF:s tävlingsverksamhet det år som avtalet träffas.

Avtalet gäller även om någon av föreningarna under avtalstiden byter föreningsnamn.

Nytt avtal tecknas med en löptid om minst två säsonger (en säsong likställs som vår och höst) om inte annat följer av bestämmelser nedan.

För att ingå ett farmarklubbssamarbete ska farmarklubben inom sju dagar från det att båda parter undertecknat farmarklubbsavtalet, insända det tredje exemplaret (blad 1) till DFF för registrering. Avtalet ska ha inkommit till DFF senast den 1 april.

DFF:s representantskapsmöte bestämmer i vilka distriktsserier som huvudklubbar och farmarklubbar kan delta.

I tävlingar över distriktsgränserna tillåts farmarklubbsavtal om berörda distrikt är överens.

2 § Uppsägning och upphörande av farmarklubbsavtal

Avtalet gäller från och med DFF:s registrering till och med den 14 november den säsong då avtalet uppsägs. Uppsägning av avtal i syfte att kringgå minsta löptid är ogiltig.

Uppsägning av farmarklubbsavtal ska ha inkommit till DFF senast den 14 november och om så inte sker förlängs avtalet ytterligare en säsong.

Farmarklubbsavtal kan uppsägas gemensamt av föreningarna eller ensidigt av respektive förening.

Farmarklubbsavtalet upphör automatiskt att gälla om huvudklubben kvalificerar sig till spel i förbundsserien.

Detsamma gäller även om någondera av föreningarna utesluts ur eller drar sig ur seriespel eller utesluts ur kvaltävling.

Förening som sagt upp ett avtal om farmarklubbsverksamhet får inte ingå ett nytt avtal med samma samarbetsklubb förrän tidigast två år efter det datum då avtalet mellan föreningarna upphörde.

Undantag: Ett avtal kan inom två veckor från avtalets registrering hos DFF brytas gemensamt av föreningarna. Om så sker åläggs bägge parter en avgift om 3000 kr per förening.

3 § Krav på farmarklubbar och huvudklubbar

Farmarklubben måste delta i en lägre serienivå än huvudklubben.

Förening som saknar representationslag kan ingå farmarklubbsavtal som farmarklubb men inte som huvudklubb.

En förening får inte ha mer än ett farmarklubbsavtal gällande respektive dam - eller herrfotbollssamarbete.

En förening får inte vara farmarklubb och samtidigt huvudklubb till annan förening om inte Tävlingsstyrelsen beslutar annat.

Förening kan dock vara farmarklubb på herrsidan och samtidigt vara huvudklubb på damsidan. Samma sak gäller i omvänd ordning.

4 § Farmarklubbslån av spelare

Spelarens licens i huvudklubb eller farmarklubb medger utlåning till respektive samarbetsklubb.

Farmarklubbsavtalet gäller inte för spelare som under spelåret som avtalet löper inte fyllt 15 år.

Lån av spelare mellan huvudklubb och farmarklubb skall vid varje tillfälle följa de representationsbestämmelser som DFF:s representantskap har beslutat.

Lån kan bara tillämpas i seriespel i fotboll och i eventuellt kvalspel.

Lån kan inte tillämpas i mästerskapstävlingar.

5 § Uppflyttning och nedflyttning

Upp- och nedflyttning av farmarklubb skall vid varje tillfälle följa de tävlingsbestämmelser som DFF:s representantskap har beslutat.

6 § Övriga begränsningar

Ledare i förening som ingått farmarklubbsavtal får inte därutöver agera som ledare i förening som deltar i samma seriegrupp som samarbetsklubben.

Annat lag än representationslaget tillhörande huvudklubb eller farmarklubb får inte delta i samma kval- eller seriegrupp som lag från samarbetsklubben.

Följande föreningar har farmarklubbsavtal 2024

Huvudklubb = HK
Farmarklubb = FK

Herrar:

Amsbergs SK (HK) / IFK Borlänge Fotboll (FK)
Gagnefs IF (HK) / DJurmo-Sifferbo IF (FK
IF Vikapojkarna (HK) / IFK Våmhus (FK)
IFK Mora FK (HK) / Vattnäs SK (FK)
Ludvika FK (HK) / Sunnansjö IK (FK)
Smedjebackens FK (HK) / Söderbärke GoIF (FK)
Åsens SK (HK) / Älvdalens IF FK (FK)

Damer:

Mockfjärds BK (HK) / Dala Floda IF (FK