Elektronisk matchrapport

I Dalarnas FF:s tävlingar gäller elektronisk domarrapport i samtliga senior- och juniortävlingar. Från 2021 skall spelarförteckning upprättas i FOGIS även i Pojkar och Flickor div 1-div 5. Möjlighet att använda FOGIS för spelarförteckning finns i Pojkar och Flickor div 6-7.

Anledning till den digitala matchrapporten:

- Ledarna inte behöver sitta och skriva spelarförteckningen för hand (många gånger i "sista minuten" just före match) och att den blir mer lättläst för domare och andra funktionärer,

- Föreningen får kontroll på om en spelare är kvalificerad eftersom spelarna hämtas direkt från registreringsregistret,

- Bättre information på vår hemsida i form av resultat, målskyttar, varningar, utvisningar mm,

- Det är krav på registrering av spelare i FOGIS från 12 års ålder,

- Det är lättre att följa eventuell utbildnings- och solidaritetsersättning om en spelare blir professionell.

Så här ska det fungera vid match:

Före match

Hemmalag och bortalag ska var för sig på ett fastställt formulär i FOGIS upprätta en spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn, personnummer samt tröjnummer. Spelarförteckningen utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de ledare, högst fem personer, som får finnas i det tekniska området. Lagen ska sedan skriva ut två exemplar av sin spelarförteckning och överlämna dessa till domaren enligt de regler Tävlingsbestämmelserna kap 4 § 6 föreskriver.

OBS! Om inte tillräckligt antal spelare (11, 9 respektive 7) anmälts på matchrapporten före match får under matchen komplettering med nya spelare endast ske upp till fullt lag (11, 9 respektive 7). Komplettering med avbytare får således inte ske. Spelarförteckningen skall undertecknas av lagledare som med sin namnteckning ansvarar för att de lämnade uppgifterna är med sanningen överensstämmande.

Efter match

Senior- och juniortävlingar:
Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten av domaren omgående registreras via domarinloggning i FOGIS. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchen slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport till Dalarnas FF.

Ungdomstävlingar:
Rapportering av resultat i serie- och cupspel skall ske till Dalarnas FF antingen via sms 0730-126 126 eller FOGIS föreningsinloggning omgående efter spelad match. I seriespel skall hemmalag och i cupspel segrande lag rapportera resultaten. Matchrapporten skall förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet. 

OBS! Ingen rapportering skall ske i div 5-7.

Hur förbereder sig föreningen?

Tekniska baskrav

En dator med internetanslutning samt en skrivare.

Inloggning i FOGIS samt skapa användare

Först och främst måste någon ledare eller person i föreningen ha en inloggning i FOGIS. När en person har en inloggning kan föreningens FOGIS-administratör skapa användare i föreningen. Lämpligen bör den person/personer som är ansvariga för att skriva spelarförteckningen vid matcherna ha inloggningsmöjlighet i FOGIS för att själv kunna upprätta en spelarförteckning/domarrapport.

Lägga upp trupp och ledare

Här rekommenderas att föreningen i god tid före första match lägger upp föreningens spelartrupp som hämtas från SvFF:s register samt de ledare som arbetar med laget och som är aktuella för att finnas i det tekniska området under match. Om inte ledarna är upplagda sedan tidigare i föreningen måste de läggas upp som en person med en viss roll. När ni lägger upp en ny person måste ni ha fullständigt personnummer.

Lägga till spelare och ledare till en match

Här hänvisas till nedanstående sida med manualer och framröfallt dokumentet "Lägg till spelare och ledare till en match".
Eventuella förändringar efter att spelarförteckning är utskriven (skada, sjukdom etc) kan göras direkt på spelarförteckningen med penna. I "krisläge" d v s om ni inte kan få fram en spelarförteckning av något skäl kan ni lämna in en förteckning med samtliga spelares namn och kompletta personnr till domaren. Match kan aldrig ställas in med anledning av att spelarförteckning ej går att få fram via FOGIS.

 

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs