Uppsökande verksamhet 9 mot 9 - 11 mot 11

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder uppsökande verksamhet för lag i spelformerna 9 mot 9 och 11 mot 11 med syftet att stötta föreningstränarna och spelarna i arbetet med sin spelarutbildningsplan.

Lagens tränare är viktiga för att implementera hur föreningens vill spela och de kan behöva stöd i det arbetet från en fotbollsutvecklare. Genom att ge stöd till tränarna ökar chanserna för att sättet att spela genomsyrar hela föreningen snarare än enskilda lag och för att överföreningen från den nerskrivna spelarutbildningsplanen till den praktiska verksamheten ökar.

Ni kan nu boka in en fotbollsutvecklare från Dalarnas fotbollförbund som kommer ut och stöttar ert lags arbete med er spelarutbildningsplan. Om föreningen inte har en spelarutbildningsplan så går det bra att utgå från Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan vid besöket.

Upplägg
För bokning av Uppsökande verksamhet 9 mot 9 - 11 mot 11:
Föreningstränare bokar ett besök av Fotbollsutvecklare via e-post till: nicklas.rydstrand@dalaidrotten.se. Besök kan bokas under perioden mars-juni, augusti-december.

Fotbollsutvecklaren leder ett träningstillfälle i spelarnas hemmiljö utifrån föreningens eller SvFF:s spelarutbildningsplan.
Träningen är ett fortbildningstillfälle för lagets tränare men alla föreningstränare är välkomna att delta.

Ekonomi
Föreningen betalar ev planhyra.

Frågor och upplysningar
Nicklas Rydstrand, 023-454 74,
nicklas.rydstrand@dalaidrotten.se

Välkommen med er bokning
Dalarnas Fotbollförbund
Utvecklingskommittén