Målvaktsprojekt

Målvakter födda 2007 - 2011 och deras tränare bjuds in till Öppna träningar i Dalarna. Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare och målvaktsinstruktörer. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om målvaktsspelets skeden.

Bakgrund

Dalarnas Fotbollförbund ser ett stort behov av att utbilda fler målvaktsinstruktörer/tränare i våra föreningar då utbildningen på våra målvakter är eftersatt. 

Syfte

Dalarnas Fotbollförbund vill höja kunskapsnivån runt, och intresset för, målvaktsträning genom att utbilda minst en ansvarig MV-instruktör i varje förening. Hjälpa föreningarnas tränare att få in målvaktsträning som en naturlig del av träningen. Att fler föreningar tar större ansvar av just målvaktsträning tidigare ner i åldrarna. Att hitta en egen spelarutbildningsplan för målvakterna i just vår/er förening.

Målgrupp

Målvakter födda 2007 - 2011. Föreningstränare i Dalarna. Inga förkunskaper krävs hos dessa personer.

Ekonomi
Föreningen betalar 400 kr per deltagande spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Tränare betalar 400 kr men subventioneras med 50% av Projektstöd IF som återbetalas efter genomfört tillfälle.

Genomförande

Vi kommer erbjuda Öppen träning vid fem tillfällen för flickor och pojkar födda 2007-2011 och för tränare som kommer erbjudas en fortbildning under dagen.

Om inte tillräckligt med anmälningar sker endera dagen kan deltagarna kallas till en dag aktuell helg.

Målvaktsprojekt

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information

Fortbildning tränare målvakt

Inga planerade kurstillfällen

Kontakta ditt förbund för mer information