SPELARUTBILDNING

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder tillsammans med Svenska fotbollförbundet följande spelarutbildningsverksamhet för flickor och pojkar 13-19 år. Dalarnas Fotbollförbund utgår alltid från Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningplan när vi planerar och genomför de olika spelarutbildningsaktiviteterna.

Öppen verksamhet

Öppna träningar erbjuds i spelformerna 9 mot 9 - 11 mot 11. Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och distriktsförbundskaptener. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Ekonomi:
Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna till ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen.

Distriktslag

Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på Utvecklingsläger Mitt, Riksläger, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar.

Selektering:
Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Ekonomi:
Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som tas ut. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som tas ut.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna till ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen.

Regionala läger

Regionala läger arrangeras av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med distriktsförbunden där syftet är att utbilda och förbereda fler spelare för landslagsverksamhet.

Selektering:
Spelare i Dalarna blir uttagna genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollsutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2021.

Tränarfortbildning

I enlighet med SvFF:s Spelarutbildning - en helhet så erbjuder vi nu fortbildningstillfällen för föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda en normgivande träning som kan tas med hem till den egna föreningsmiljön.

I samband med samtliga av höstens öppna träningar för flickor och pojkar 12-17 år erbjuder vi fortbildningstillfällen för intresserade föreningstränare. I svensk fotbolls arbete med Spelarutbildning - en helhet är ambitionen att distriktsförbundens öppna verksamhet för spelare även ska rikta sig mot föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda både spelare och ledare ett träningstillfälle som kan inspirera till vidare utveckling i den egna föreningsmiljön där spelare och ledare är verksamma den mesta tiden.

På fortbildningen kommer anmälda föreningstränare att samlas 20 minuter innan aktuell träning för träningsgenomgång. Föreningstränarna observerar sedan träningen för att sedan avsluta med ca 15 minuters diskussion efter träningens slut.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina tränare till fortbildningen på den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina tränare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - FöreningsinloggningEfteranmälan kan ej göras i efterhand.

Ekonomi:
Under 2021 erhåller förening som har spelare och tränare på fortbildningstillfället ett projektstöd på 400 kronor. Projektstöd betalas ut i november.

I Dalarnas Fotbollförbunds distriktsverksamhet vill vi…

  • Att utbildning står i centrum för all distriktsverksamhet 12-17 år
  • Nå så många fotbollsintresserade ungdomar som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som förbundet har till förfogande
  • Utveckla fotbollsspelarens praktiska, teoretiska och sociala färdigheter

För frågor om tränar och spelarutbildning kontakta:

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs