SPELARUTBILDNING

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder tillsammans med Svenska fotbollförbundet följande spelarutbildningsverksamhet för flickor och pojkar 13-19 år. Dalarnas Fotbollförbund utgår alltid från Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningplan när vi planerar och genomför de olika spelarutbildningsaktiviteterna.

Öppen verksamhet

Öppna träningar erbjuds i spelformerna 9 mot 9 - 11 mot 11. Träningarna leds av Dalarnas FF:s spelararutbildare, målvaktsinstruktörer och distriktsförbundskaptener. Innehållet på träningarna består av olika teman med syfte att höja spelarnas kunskap om spelets skeden.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare till den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Ekonomi:
Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på heldagen. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna till ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen.

Uppsökande verksamhet

Dalarnas Fotbollförbund erbjuder uppsökande verksamhet i spelformerna 9 mot 9 och 11 mot 11 med syftet att stötta föreningstränarna och spelarna i arbetet med sin spelarutbildningsplan.

Lagens tränare är viktiga för att implementera hur föreningens vill spela och de kan behöva stöd i det arbetet från en fotbollsutvecklare. Genom att ge stöd till tränarna ökar chanserna för att sättet att spela genomsyrar hela föreningen snarare än enskilda lag och för att överföreningen från den nerskrivna spelarutbildningsplanen till den praktiska verksamheten ökar.

Ni kan nu boka in en fotbollsutvecklare från Dalarnas fotbollförbund som kommer ut och stöttar ert lags arbete med er spelarutbildningsplan. Om föreningen inte har en spelarutbildningsplan så går det bra att utgå från Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan vid besöket.

 • Upplägg
  Föreningstränare bokar ett besök via e-post till nicklas.rydstrand@dalaidrotten.se

 • Fotbollsutvecklaren leder ett träningstillfälle i spelarnas hemmiljö utifrån föreningens eller SvFF:s spelarutbildningsplan.
  Träningen är ett fortbildningstillfälle för lagets tränare men alla föreningstränare är välkomna att delta.

 • Ekonomi
  Föreningen betalar planhyra

 • Nicklas Rydstrand
  E-post: nicklas.rydstrand@dalaidrotten.se
  Telefon: 023 45474

Distriktslag

Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på Utvecklingsläger Mitt, Riksläger, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar.

Selektering:
Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Ekonomi:
Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som tas ut. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som tas ut.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna till ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen.

Regionala läger

Regionala läger arrangeras av Svenska Fotbollförbundet tillsammans med distriktsförbunden där syftet är att utbilda och förbereda fler spelare för landslagsverksamhet.

Selektering:
Spelare i Dalarna blir uttagna genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollsutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Kalendarium och anmälan:
I flikarna ovan finner du information, kalendarium och anmälningar för de olika årskullarnas spelarutbildningstillfällen 2024.

Tränarfortbildning

I enlighet med SvFF:s Spelarutbildning - en helhet så erbjuder vi nu fortbildningstillfällen för föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda en normgivande träning som kan tas med hem till den egna föreningsmiljön.

I samband med samtliga öppna träningar för flickor och pojkar 13-19 år erbjuder vi fortbildningstillfällen för intresserade föreningstränare. I svensk fotbolls arbete med Spelarutbildning - en helhet är ambitionen att distriktsförbundens öppna verksamhet för spelare även ska rikta sig mot föreningstränare. Målsättningen är att erbjuda både spelare och ledare ett träningstillfälle som kan inspirera till vidare utveckling i den egna föreningsmiljön där spelare och ledare är verksamma den mesta tiden.

På fortbildningen kommer anmälda föreningstränare att samlas 15 minuter innan aktuell träning för träningsgenomgång. Föreningstränarna observerar sedan träningen för att sedan avsluta med ca 15 minuters diskussion efter träningens slut.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina tränare till fortbildningen på den öppna träningen i sin zon. Föreningen anmäler sina tränare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - FöreningsinloggningEfteranmälan kan ej göras i efterhand.

I Dalarnas Fotbollförbunds distriktsverksamhet vill vi…

 • Att utbildning står i centrum för all distriktsverksamhet 13-19 år
 • Nå så många fotbollsintresserade ungdomar som möjligt utifrån de förutsättningar och resurser som förbundet har till förfogande
 • Utveckla fotbollsspelarens praktiska, teoretiska och sociala färdigheter