Öppen verksamhet Flickor & Pojkar 14 år

Under året då spelarna fyller 14 år bedrivs två tillfällen med öppna träningar.

Anmälan:
Föreningen anmäler sina spelare senast en vecka innan till varje enskilt tillfälle i Fogis - Föreningsinloggning. Efteranmälan kan ej göras.

Ekonomi:
Föreningen betalar 100 kr per deltagande spelare på kvällar och 400 kr per spelare på ev. heldagar. Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som anmäls. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som anmälts.

Kalendarium och anmälan: 

Öppen verksamhet planeras äga rum i september med inriktning 11 mot 11.

För frågor om spelarutbildning kontakta: