Distriktslag

Under året kommer Dalarnas FF att ta ut spelare till distriktslagssamlingar i syfte att utbilda och förbereda dem för deltagande på Utvecklingsläger Mitt, Riksläger, distriktsungdomsturneringen, regionala läger och landslagssamlingar.

Selektering:
Spelare tas ut genom att de tar ett stort ansvar för sin fotbollutveckling i sina klubblag och efter hur långt de har kommit i sin fotbollsutveckling (spelförståelse, teknik, fysik, psykologi) inför aktuellt tillfälle.

Ekonomi:
Föreningen betalar för max fyra stycken spelare, oavsett hur många som tas ut. Om spelare uteblir utan att först blivit avanmäld debiteras föreningen hela summan oavsett hur många spelare som tas ut.

Kalendarium distriktslag:

7/4 Distriktlagssamling 1 Gustafs
21/4 Distriktlagssamling 2 Gustafs
9-12/5 Utvecklingsläger Mitt Enköping
Oktober Distriktlagssamling 3
12/10 Match Uppland Falun
November/December Distriktlagssamling 4
December Distriktlagssamling 5

För frågor om spelarutbildning kontakta: