Förbundsstämmor

Representantskapsmöte 2022
Representantskapsmöte genomförs lördag den 3 december 09.30 på Kvarnporten, Pelle Bergs backe 3, Falun. Motioner skall vara DFF tillhanda senast 2 oktober 2022.

Inkomna motioner

 • Torsångs IF - 12 lag i damer division 3
 • Öna SK - Åldersrekommendationer vid anmälan till divisionsspel i barn- och ungdomsserier
 • Dala-Järna IK - Kombinerade lag högre än herrar div 7
 • Kvarnsvedens IK - Kombinerade lag högre än herrar div 7
 • Säters IF FK - Speldagar i herrar div 4 och damer div 3
 • Säters IF FK - krav på matcharrangemang i herrar div 4 och damer div 3
 • Säters IF FK - Reducera avgifter för domarutbildningar
 • Säters IF FK - Möjlighet att tillsätta Assisterande domare i herrar div 4 och damer div 4
 • Säters IF FK - Tränare/ledares gula/röda kort offentliggörs på DFF:s hemsida
 • Säters IF FK - Justering av senaste avsparkstid under hösten

Årsmöte 2023
Årsmötet genomförs den 22 februari kl 18.20 2023 på Kvarnporten, Pelle Bergs backe i Falun. Motioner skall vara Dalarnas FF tillhanda senast 1 november 2022.

Lördagen den 3 december genomför vi årets Representantskapsmöte för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2023.

Dalarnas FF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.
… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden
… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 2 oktober!

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.
… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen

Anmälan till Representantskapsmötet 2022

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs