Förbundsstämmor

Årsmöte 2022
Årsmötet genomförs den 23 februari kl 18.30 2022 på Kvarnporten, Pelle Bergs backe i Falun. Möjlighet till deltagande på årsmötet kommer att ske både fysiskt och digitalt.

I samband med anmälan anger ni om ni deltar fysiskt eller digitalt. Då årsmötet genomförs som hybridmöte (fysiskt/digitalt) kommer även de ombud som väljer att delta fysiskt att rösta i det digitala verktyget, vilket innebär att ombuden behöver logga in i systemet, antingen med mobil, surfplatta eller dator som medtages till mötet.

För beställning av fika och förberedelser av det digitala mötet behöver ni ha anmält ombud senast 16 20 februari. Efter anmälningstiden kommer information att skickas ut till ombuden med instruktioner om genomförande av årsmötet.

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse 2021, inklusive verksamhetsplan och budget 2022

Motion från Säter IF FK

Styrelsens svar på motion från Säters IF FK

Valberedningens förslag 

Årsmöteshandlingar skickas även med brev till samtliga föreningar.

Dalarnas FF påminner om arbetsgången för Valberedningens arbete i enlighet med stadgarna.

2 § Valberedning
Valberedningen, utgörs av ordföranden och högst fyra övriga ledamöter.

Valberedningen ska inom sig utse vice ordförande samt tillsätta sekreterare.

I 2 kap. 7 § föreskrivs i övrigt om valbarhet till valberedningen.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Den är beslutsmässig när kallelse till ledamöterna utgått en vecka före sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Sekretess gäller för valberedningens arbete. Beslut ska protokollföras. Efter årsmötet överlämnas protokollen till SDF.

3 § Valberedningens åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför SDF-möte och ska i detta arbete fortlöpande följa SDF-styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast den 1 november före kommande årsmöte fråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.

Senast den 1 december före kommande årsmöte ska valberedningen lämna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som avböjt omval.

 • Monika Vester, säger ja till omval för en ny period av 1 år
 • Peter Björk, säger ja till omval för en ny period av 2 år
 • Torbjörn Schedvin, säger ja till omval för en ny period av 2 år
 • Yvonne Olsson, säger ja till omval för en ny period

De som ingår i valberedningen för inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Valberedningens beslut ska protokollföras och efter förbundsmötet ska protokollet överlämnas till SDF-styrelsen.

4 § Valberedningens förslagsrätt
Inom SDF röstberättigande föreningar får senast den 1 januari före kommande årsmöte till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 6 § 9-15.

Valberedningen ska senast den 1 februari före kommande årsmöte tillställa inom SDF röstberättigade föreningar och styrelsen sitt förslag jämte uppgift på samtliga föreslagna personer.

Ordförande
Monika Vester, Borlänge, omval 1 år

Ledamöter
Torbjörn Schedvin, Mora, omval 2 år
Yvonne Ohlsson, Borlänge, omval 2 år
Lotta Annerberg, Borlänge, nyval 2 år

Stig Stjärnesund, Horndal, 1 år kvar på mandattiden
Anna Linh Stenquist Foberg, Falun, 1 år kvar på mandattiden
Per-Anders Norell, Borlänge, 1 år kvar på mandattiden

Revisorer
Pär Jonsson, Falun, nyval 1 år
Torbjörn Sjöström, KPMG, omval 1 år (auktoriserad)

Revisorssuppleanter
Yngve Segerberg, Falun, omval 1 år
Pekka Anderman, KPMG, omval 1 år (auktoriserad)

5 § Kandidatnominering
Kandidatnomineringen vid årsmötet inleds med att valberedningen meddelar sitt förslag till nominering beträffande varje val, och att föreningsombud därefter har rätt att nominera. Ombud har rätt att nominera personer även utöver dem som föreslagits till valberedninge. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Förening Lag Röster
Amsbergs SK 1 1
Aspeboda SK 1 1
Avesta AIK 5 3
Bjursås IK 3 2
Boda Ore SK* 0 0
Borlänge United FC 0 1
Breddens IF 0 1
Bullermyrens IK 2 2
Dala-Floda IF 0 1
Dala-Järna IK 2 2
Dalsom Förening 2 2
Djurmo Sifferbo IF 0 1
Envikens IF 0 1
Ezid SK* 1 0
Falu BS FK 9 3
FK Romme Krona  1 1
Fors IK 1 1
Forssa BK 9 3
Färnäs SK 3 2
Gagnefs IF 3 2
Grycksbo IF BK 0 1
Gustafs GoIF 3 2
Harnäs IF* 0 0
Hedemora FC 1 1
Horndals IF 1 1
Hulåns IF 1 1
Husby Allmänna IK 1 1
Hälsinggårdens AIK Fotboll 3 2
Idre SK 0 1
IF Nornan 2 2
IF Tunabro 3 2
IF Vikapojkarna 1 1
IF Vulcanus 1 1
IFK Borlänge Fotboll  0 1
IFK Grängesberg FK 1 1
IFK Hedemora FK 1 1
IFK Ludvika 1 1
IFK Mora FK 5 3
IFK Våmhus* 1 0
IFK Rättvik FK* 1 0
IK Brage 9 3
IK Segro 0 1
Impact FC 0 1
Insjöns IF  1 1
Islingby IK 8 3
Korsnäs IF FK 8 3
Krylbo IF 3 2
Kvarnsvedens IK 9 3
Leksands IF FK* 3 0
Ludvika FK 4 3
Långshyttans AIK FK 1 1
Malung United FC 0 1
Malungs IF 4 3
Mockfjärds BK 3 2
Nyhammars IF 2 2
Näs IF 0 1
Orsa IF FK 1 1
Samuelsdals IF* 0 0
Siljans IF  0 1
Siljansnäs IF 2 2
Skogsbo-Avesta IF 2 2
Slätta SK 8 3
Smedjebackens FK 3 2
Sollerö IF 3 2
Somaliska Förening Ileys 0 1
Stora Skedvi IK FF 1 1
Stora Tuna IK 2 2
Sundborns GOIF 3 2
Sunnansjö IK 1 1
Swesom FC 3 2
Svärdsjö IF 3 2
Säfsnäs IF* 1 0
Sälens IF 0 1
Särna SK 0 1
Säters IF FK 5 3
Söderbärke GOIF 0 1
Torsångs IF 4 3
Tällbergs IF 1 1
Ulfshyttans IF 1 1
Vansbro AIK FK 3 2
Vattnäs SK 1 1
Venjans AIK 0 1
Vika IF 1 1
Vikarby IK 1 1
Vikmanshyttans IF 0 1
Åsens SK 1 1
Älvdalens IF FK 1 1
Äppelbo AIK 1 1
Öna SK 1 1
Östansbo IS 8 3
 • Amsbergs SK
 • Avesta AIK
 • Bullermyrens IK
 • Falu BS FK
 • Forssa BK
 • Hälsinggårdens AIK Fotboll
 • IF Tunabro
 • IFK Hedemora FK
 • IFK Ludvika
 • IFK Mora FK
 • IK Brage
 • Korsnäs IF FK
 • Krylbo IF
 • Ludvika FK
 • Långshyttans AIK FK
 • Malungs IF
 • Skogsbo Avesta IF
 • Slätta SK
 • Svärdsjö IF
 • Säters IF FK
 • Ulfshyttans IF
 • Äppelbo AIK
 • Östansbo IS

Anmälan till Årsmötet 2022

Närvaro
Närvaro
Närvaro
 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs