Ungdoms- & utvecklingsfonden

För att främja utvecklingen av idrotten fotboll i Dalarna finns Ungdoms- och Utvecklingsfonden. Fonden delar ut pengar och stipendier som uppmuntran till duktiga spelare och ledare som gör avgörande insatser i föreningen och har ett stort engagemang i fotbollen. Stipendiet skall leda till ytterligare insatser för dalafotbollens utveckling.

Inriktning
Fonden riktar sig till föreningar för utveckling av lovande tränare eller spelare inom tre målgrupper.

  1. Landslagsspelare i åldersgruppen 15-17 år.
  2. Duktiga och ambitiösa spelare som har för avsikt att utveckla sitt fotbollskunnande och förverkliga sina drömmar.
  3. Duktiga ungdomstränare som jobbar systematiskt och långsiktigt med fotbollsutbildning.

Ansökan
Ansökan för målgrupp 1 behöver inte göras.
Ansökan för målgrupperna 2-3 skall innehålla:

  • Bakgrundsbeskrivning
  • Syfte
  • Metod/aktivitet
  • Förväntat resultat
  • Budget
  • Tidsplan
  • Motivering/meriter för den/de personer ansökan avser

Ansökan kan göras av enskilda spelare, ledare eller föreningar.

Återrapport
Beviljade medel och stipendier skall återrapporteras till förbundet senast 1 månad efter genomförd aktivitet.

Ansökningstid
Ansökan ska vara inlämnad senast 31 december och görs digitalt. Ansökningar som skickas in brevledes behandlas inte.

Beslut
Beslut fattas av Dalarnas FF utsedd grupp och delas ut i samband med förbundets årsmöte i februari eller mars. Gruppen består av Ordförande, Kanslichef och ytterligare 3 personer som utses av Styrelsen. Gruppen skall bestå av kvinnor och män.

Fonden
Fondens donator har önskemål att vara anonym. I fonden finns 150.000 kr och skall förvaltas i en trygg och säker placering. Riktlinje att fonden delar ut ca 20.000-25.000 kr/år.

Ungdoms- och utvecklingsfonden