Årsberättelser

Dalarnas Fotbollförbund bildades den 17 april 1921.
Idag finns 86 anslutna föreningar som bedriver fotbollsverksamhet i distriktet.

Vi saknar årsberättelser från de första åren i vår historia 1921-1928. Är det någon som har dessa berättelser tar vi tacksamt emot dessa. Möjligtvis är det så att det inte skrevs några årsberättelser de första åren utan det sammanställdes i årets sista protokoll.

(2023-01-10) Glädjande nog har vi fått tag på Årsberättelser från 1947 genom vår vän och kollega Svante Bernhard. Stort tack!