Domartillsättning i Fogis

Föreningar har möjlighet att tillsätta domare till de matcher föreningen ansvarar för att tillsätta via Fogis.

 

Funktionen fungerade väldigt bra för de föreningar som under 2023 använde den. Det underlättade tillsättningen i matcher där föreningen har ansvar för domartillsättningen från Flickor/pojkar Divison 2 och nedåt, säger Niklas Gabrielsson domarkonsulent på Dalarnas Fotbollförbund.

Nu är det möjligt att Föreningar att kunna tillsätta domare på sina hemmamatcher OM tävlingens egenskaper är aktiv – Får domartillsättas av förening – samt att man har på domarnumret kopplat vilken förening domaren tillhör. Alla tävlingar från Flickor och Pojkar Div 7 upp till Div 2 har aktiverats för tillsättning av föreningen. Även Ungdoms-DM 13-15 år har funktionen aktiverad. De domare som är utbildade och tillhör en förening är också kopplade dit. Det gäller  7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11-domare.

Det är även möjligt för era domare att ansöka domararvoden digitalt i arvodessystemet, https://arvoden.fogis.se under förutsättning att domaren har ett giltigt personnummer samt att tävlingen är konfigurerad för detta.

Grundfunktioner

  • En ny behörighet för föreningsanvändare har tillkommit som ger behörighet att tillsätta domare.
  • Behörigheten innebär att en ny flik dyker upp i föreningsinloggningen i FOGIS. Den heter domare.
  • Under fliken domare kan föreningen se sina domare samt göra manuell tillsättning av domare till sina hemmamatcher.

Att tänka på och information

  • Vill ni låna domare från andra föreningar? Kontakta då berörd förenings domaransvarig för att kontrollera att domaren är tillgänglig. En god kommunikation mellan föreningarna underlättar för alla parter. 
  • Alla serier på ungdomssidan har i arvodessystemet satts att kunna sökas utan att matchen behvöer godkännas i FOGIS.
  • Tips 1: För att se antalet matcher per domare kan man sortera efter kolumn Dom/Dom 1 i fliken Manuell tillsättning
  • Tips 2: Markera alla domare under fliken Domare och kopiera och klistra in i Excel för att enkelt kunna se dommarnummer vid tillsättning