Fair play och utvisningar

Antalet disciplinärenden har ökat kraftigt under våren! Många beror på onödigt snack, könsord riktade mot både domare och motspelare och våldsamt uppträdande! Nu måste vi tillsammans vända trenden!

Vi har nu passerat 37 bestraffningsärenden den här säsongen med Senior-DM och träningsmatcher inräknade. Förra året vid samma tidpunkt hade vi 20 ärenden.


Det vi märker är att det nästan uteslutande är manliga spelare och ledare som återfinns bland ärendena, majoriteten av ärenden är i seniorfotbollen men flertalet av ärendena berör ungdomar mellan 13-17 år. 


Nu behöver vi alla hjälpas åt för att förbättra matchklimatet runt om i Dalarna! Hur jobbar ditt lag för att stärka matchklimatet?
Fotboll ska vara kul!

Ta hand om varandra där ute på planerna ❤️⚽️❤️⚽️❤️⚽️❤️⚽️❤️

#förettbättrematchklimat