Vi bryter tabun och ökar kunskapen om mens!

För att lyfta frågan om menstruation och fotboll, ta bort tabun och skapa mer kunskap till föreningar, tränare och spelare har vi startat ”Alla dagar”. Med initiativet vill vi bidra till att flickor, kvinnor och kvinnliga ledare får rätt förutsättningar för att spela och fortsätta med fotbollen trots sin menstruation. Projektet är initierat av Svenska Fotbollförbundet och stöds finansiellt av Svenska Spel.

2021 genomförde vi en undersökning där vi ville få reda på om och hur menstruationen påverkar flickspelare. Resultaten visade att hela 50 procent svarade att de blir negativt påverkade på olika sätt.

– Unga kvinnor ska ha lika förutsättningar som män med att spela fotboll alla dagar, inte bara vissa. Vi vill också ta bort rådande tabu om att prata om mens runt fotbollsplanen. Målsättningen är att neutralisera frågan och i stället se hur menscykeln kan ge otroliga insikter för hur en tränare ska lägga upp sin träning eller individanpassa övningar, för att nämna några exempel. Många föreningar arbetar redan med detta, vilket är jättebra, men vi behöver säkerställa att detta når ut till alla, och tack vare vårt samarbete med Svenska Spel har vi nu möjligheten att ta tag i det ordentligt, säger Per Widén, Utbildning- och utvecklingschef på SvFF, och fortsätter:

– Genom att samla relevant forskning inom ämnet, och ta in det i vår ordinarie utbildning med samtliga distrikt och föreningar, är vi övertygade om att vi kommer öka kunskapen och få fler att prata mens inom fotbollen. Syftet är att genom kunskap anpassa både träningsupplägg och matchförberedelser utifrån spelarnas menscykel.

– Unga kvinnor ska ha lika förutsättningar som män med att spela fotboll alla dagar, inte bara vissa.

Per Widén

Alla dagar - utbildningsmaterialet

Med utbildningen Alla Dagar vill vi lyfta frågan om menstruation och fotboll för att få mer kunskap bland tränare, ledare och spelare och göra det lättare att prata om ämnet. Utbildningen bidrar till att flickor, kvinnor och kvinnliga ledare får bättre förutsättningar för att spela och fortsätta med fotbollen.

Det finns två versioner av utbildningen, en riktad mot yngre spelare och en riktad mot äldre.
En handledning finns till båda kurserna, som är ett hjälpmedel för utbildaren att hantera innehåll och den tillgängliga kurstiden på ett effektivt och pedagogiskt sätt.

Ett mens-kit borde finnas i alla tränares väska.

Ett långsiktigt initiativ för ökad jämställdhet

Det finns studier på ett samband mellan knäskador och mens och att järnbrist kan påverka prestationsförmågan på planen. Men mycket kring detta ämne är bara fortfarande antaganden. 

Alla dagar ska driva förbundets och Svenska Spels strategiska arbete för ökad jämställdhet. Vi har ett långsiktigt perspektiv med våra partnerskap och kommer vara uthålliga. För om vi ska nå konkreta resultat och bidra till ett mer öppet klimat om ett ämne som historiskt sett varit tabubelagt måste vi såväl satsa på forskningen som agera mer praktiskt. Startskottet med pilotföreningarna kommer förhoppningsvis skapa ringar på vattnet inom flera arenor, där vi är med som möjliggörare, säger Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Tips till föreningar om hur man kan underlätta för flick- och damlagen 

  • Mensskydd ska vara lika obligatoriskt som plåster och förband i alla lagväskor.   
  • Tillgång till toaletter.  
  • Individanpassade träningar som passar under hela menscykeln. 
  • Utbilda ledare om hur mensen påverkar spelare.  
  • Erbjuda mörka shorts vid önskemål. 

”Alla dagar” bottnar i en kartläggning från Svenska Fotbollförbundet om hur menstruationen påverkar fotbollsspelare. Initiativet syftar till att bryta tabun om mens, samt till att tillgängliggöra kunskaper i ämnet genom relevant forskning, så att samtliga distrikt och föreningar i Sverige får verktyg för att anpassa matchförberedelser och träningsupplägg.

Fem pilotföreningar med geografisk spridning runt om i Sverige kommer delta och information om dessa sker efter sommaren. Nästa steg är att implementera initiativet i den ordinarie tränarutbildningen. Projektet finansieras av Svenska Fotbollförbundets partner Svenska Spel.