Frimånad för Futsal

Augusti månad är frimånad för Futsal. Glöm inte att registrera era befintliga och nya spelare.

Fotboll och Futsal har separata licenssystem vilket betyder att spelare kan vara licensierade i olika föreningar. Liksom fotbollen har sin frimånad 15 november-15 december har futsal sin frimånad i augusti. Detta betyder att övergången ska vara färdigställd och betald i Fogis senast den 31 augusti.

Vi föreslår att föreningarna ser över sin licensförteckning och stämmer av om man bör göra frimånadsövergång i Futsal. Spelaren ifråga är då klar för ny förening i god tid innan futsalsäsongen börjar. Kanske har man fått en spelare i fotboll under säsongen 2024 men inte funderat på om spelaren också ska vara futsalregistrerad i samma förening.

Futsalövergångar görs, precis som fotbollsövergångar, enklast i Fogis.

Färdigställ och betala Futsalövergångar i Fogis senast den 31 augusti.