Spelformsutbildningar hösten 2023

NaFu-region GUDH bjuder in till kostnadsfria digitala spelformsutbildningar 3 mot 3 / 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11.

Det finns en utbildning för varje spelform. Utbildningarna innehåller de viktigaste delarna inom ledarskap, match och träning för respektive spelform.

Förkunskaper

Inga.

Målgrupp

Tränare i aktuell spelform.

Omfattning

Utbildningen tar 2-3 timmar beroende på om praktiken genomförs på plan eller genom film.

Innehåll

Det finns en utbildning per spelform som baseras på spelarutbildningsplanen och spelreglerna. Utbildningen ger ett grundläggande stöd för genomförandet av träning och match för respektive spelform.

Anmälan och kalendarium: 
Anmälan görs i föreningsanvändaren i Fogis eller i kalendern för utbildningar.

Kommande utbildningar