Få en nulägesbild av föreningen

Få en visuell nulägesbild av er verksamhet. Från tjänsten skickar ni ut en enkät till era medlemmar med frågor inom de områden som berör klubbens verksamhet. Resultatet blir utgångspunkten för ert arbete som en Kvalitetsklubb!

Sprid information på föreningens hemsida, sociala medier och andra kommunikationskanaler om att ni inom kort kommer att skicka ut enkäter till föreningens alla medlemmar. Förslag på informationstext

Innan enkäten mailas ut rekommenderar vi att er förening skickar ut ett eget e-postmeddelande till alla tilltänkta mottagare. Skicka ut enkäten till ledarna först, de kan i sin tur sprida information till spelarna och deras vårdnadshavare att de inom kort kommer att besvara en enkät. Förslag på mailtext

Vi vill använda Klubbkollen i vår förening!

Nyfiken på enkätfrågorna?

Ta en titt på enkäterna redan nu (OBS! inga svar registreras):