Inbjudan till seriespel 2024 Damer div. 5 och Herrar div. 8

Som ett led i att erbjuda fler att spela längre vill Dalarnas FF:s Tävlingskommitté även 2024 bjuda in till seriespel för Damer DIV 5 och Herrar DIV 8 i spelformen 9 mot 9.

Anmälan:               

Föreningen anmäler sitt/sina lag via FOGIS.

OBS ! Anmäl i säsong 2024

Anmälningarna för vara DFF tillhanda senast torsdagen den 29 februari.
OBS! Anmälningstiden är förlängd

Serieavgift:            

Serieavgiften är differentierad enligt följande:

 • Lag 1: 3.000:-
 • Lag 2: 4.500:- (1,5 x fastställd serieavgift)
 • Lag 3 och fler: 6.000:- (2 x fastställd serieavgift)

Den del av den höjda startavgiften för lag 2 eller fler som överstiger fastställd serieavgift (3.000:- skall återbetalas till föreningen för de lag som fullföljt seriespelet.

DFF fakturerar föreningen serieavgiften efter anmälningstidens utgång.

Efteranmälan:        

Förening som inkommer med anmälan efter anmälningstidens utgång kan inte garanteras plats i seriespelet 2024. Varje efteranmälan prövas av DFF:s TK.

Tävlingsansv:         

Vid anmälan ska i FOGIS anges den person som är tävlingsansvarig  inom föreningen. Om inte sådan person anges gäller att föreningens  ordförande har den funktionen. Se också tävlingsbestämmelserna 2023 kap 2 § 12.

Kontaktperson:

Föreningen lägger själva in uppgifter om kontaktperson via FOGIS.      

Övrigt:                        

Detta är en spelformform utan avancemang till högre serienivåer. Serien spelas i poolspelsform. Poolspel innebär att ni spelar 2 matcher på samma datum och ort. Antalet poolspelsomgångar är beroende av antalet anmälda lag. Men i utgångsläget två-tre under våren respektive höst.          

Eventuella synpunkter på spelprogrammet gör föreningen i rutan kommentar i berörd laganmälan.

Välkommen med Er anmälan

Dalarnas FF

 

Anmälda lag (2024-02-06)

Damer

 •  

Herrar

 • Smedjebackens FK
 • Svärdsjö IF/Envikens IF
 • Säters IF FK

Sista dag för anmälan: 7 februari

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede