RF-SISU:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel med det huvudsakliga syftet att skapa aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.

Det finns sju olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet. Om du vill veta mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar är du välkommen att kontakta RF-SISU Dalarnas handläggare Eva Lignell så får du vet mer om vilket stöd din idrottsförening kan få när det gäller anläggningar. Ansökan sker därefter via idrottsföreningens IdrottOnlinesida.

Du kan också läsa mer om bidraget anläggningsstöd på Riksidrottsförbundets hemsida.

Relaterat >>
Svensk fotbolls anläggningsstöd

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs