Ansök om stöd till fotbollsutvecklare i er förening

Ett viktigt arbete för föreningen är att implementera och levandegöra spelarutbildningsplanen i föreningens lag. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda sig av fotbollsutvecklare som har som uppgift att ge stöd till tränarna i de enskilda lagen.

SvFF:s spelarutbildningsplan, nationella spelformer och tränarutbildning har lagt en viktig grund för den spelarutbildningsom som bedrivs inom svensk fotboll. Föreningarna har tack vare dessa flera verktyg för att skapa kontinuitet och långsiktighet i fotbollsverksamheten. Men det är få föreningar som lyckas omsätta dessa i fotbollsverksamheten som bedrivs i varje lag i föreningen. För det behövs strukturer och personella resurser för att aktivt jobba med implementeringen, genomförande och utvärdering av spelarutbildningsplanen.

Att spelare utvecklas och blir bättre över tid är en nyckelfaktor för att de ska fortsätta spela fotboll. Många föreningar har även ambitioner om att ge förutsättningar för att spelare som vill satsa på att bli så bra som möjligt ska kunna göra det inom föreningen. Föreningens sätt att spela bör ligga till grund för det här arbetet.

Lagens tränare är viktiga för att implementera hur föreningen vill spela och de behöver stöd i det arbetet från en eller flera fotbollsutvecklare. Genom att ge stöd till tränarna ökar chanserna för att sättet att spela genomsyrar hela föreningen snarare än enskilda lag och för att överföra från den nerskrivna spelarutbildningsplanen till den praktiska verksamheten ökar.

Rollen som fotbollsutvecklare:
Rollen fotbollsutvecklare ska bidra till en positiv spelarutvecklingsmiljö i alla fotbollsföreningar och därmed uppnå svensk fotbolls strategiska inriktningar. Fotbollsutvecklarens huvudsakliga uppdrag är att främja spelarutbildningen i förening genom att utbilda och hjälpa föreningarnas ledare. Detta görs genom att verka för implementering av spelarutbildningsplanen, spelformerna och tränarutbildningen i föreningarnas verksamhet med fokus på överföringen från teori till praktik.

Fotbollsutvecklarens Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Besöka lagen i träning och match.
 • Följa upp tränare som har deltagit i SvFF:s tränarutbildning.
 • Genomföra ledarträffar.
 • Samtala med ledare.

Fotbollsutvecklarens Extra arbetsuppgifter:

 • Hjälpa föreningen att ta fram en spelarutbildningsplan.
 • Hjälpa ledarna att ta fram riktlinjer för deras lag tillsammans med spelarna.
 • Hjälpa till vid uppstart av nya lag.
 • Informera föräldrar om föreningens spelarutbildningsplan.
 • Informera ledarna om vikten av spelarsamtal.
 • Följa upp föreningens inriktning för utbildningsnivå, antal träningar per vecka mm.
 • Genomföra tränarutbildningar i föreningen eller anmäla tränare till distriktsförbundets utbildningar.

Fotbollsutvecklarens utbildning och erfarenhet:

 • Tränarutbildning B Ungdom, A Ungdom eller Uefa B
 • Kontinuerlig fortbildning ska ske.
 • Erfarenhet av att jobba med barn och ungdomsfotboll.     

Vi förutsätter att fotbollsutvecklarens värderingar överensstämmer med föreningens värdegrund samt har en god förmåga att leda och inspirera människor.

Projektet pågår i tre år och fotbollsutvecklaren, som ni själva utser, arbetar endast i er förening. Uppdraget subventioneras av Projektstödet (se ekonomi nedan). Föreningens Fotbollsutvecklare kommer att få utbildning av DFF samt handledning och coachning av DFF:s ”centrala” Fotbollsutvecklare. 

Ekonomi:

Belopp år 1: 20 000:- 
Belopp år 2: 15 000:-
Belopp år 3: 50% av år 1

Ansökan:

Ansökan gör ni i IdrottOnline under rubriken ”Föreningsutveckling”

Ansvarig kontaktperson i föreningen

Kontaktpersonens mail och mobilnummer

Föreslagen fotbollsutvecklare

Utbildningsnivå på fotbollsutvecklaren

Fotbollsutvecklarens mail och mobilnummer 

Sista dag att ansöka är 20 mars 2022.

 

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede