Motionera till Representantskapsmötet 2021

Lördagen den 4 december genomför vi årets Representantskapsmöte för att besluta om serieindelningar samt övriga tävlingsfrågor som berör ungdoms- och seniorfotbollen i distriktet verksamhetsåret 2022. Har er förening förslag på eventuella förändringar som rör tävlingsverksamheten? Skicka då in en motion till DFFs kansli senast 3 oktober!

Dalarnas FF:s styrelse hoppas att föreningarna tar tillvara denna möjlighet att påverka fotbollen i Dalarna och vill med anledning av detta uppmärksamma er på följande gällande stadgarna för mötet:

3 KAP. REPRESENTANTSKAP

2 § Val av ledamöter m.m.

… Föreningsårsmöte väljer en ledamot jämte suppleant för ledamoten. Båda ska vara ledamöter i föreningsstyrelsen. Vid förhinder för ledamoten inträder suppleanten. Är också suppleanten förhindrad, får föreningsstyrelsen utse en ersättare …

3 § Sammanträden

… Förening får, senast 2 månader före fastställt datum för representantskapsmötet, till SDF-styrelsen inge skriftligt förslag i ärende, som avses i 5 § p 1-2, att föreläggas representantskapsmötet respektive år…

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 3 oktober!

4 § Kallelse, beslutsmässighet m.m.

… Röstning får inte ske genom fullmakt …

Inbjudan till mötet utskickas i oktober!

Tyck till – påverka – förändra

Med vänliga hälsningar!

Dalarnas Fotbollförbund
Styrelsen

Motioner ska vara DFF:s kansli tillhanda senast 3 oktober!

Dalarnas FF firar 100 år 2021 och i samband med Representantskapsmötet planeras en seminariedag med avslutande jubileumsmiddag. Styrelsen återkommer med inbjudan i oktober.

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs