Deltagande i osanktionerade tävlingar

Från Svensk fotbolls håll vill vi informera om vad som gäller kring deltagande i osanktionerade tävlingar samt att arrangera en tävling/cup utan att tillståndsansökan skickats in.

Följande finns skrivet i Tävlingsbestämmelserna som finns för Svensk fotboll.

En förening som är ansluten till förbundet får inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF, såvida inte dessa organisationer efter ansökan från föreningen medger undantag (3 kap. 1 § tävlingsbestämmelserna).

Det innebär att anslutna föreningar inte får delta i t.ex. cuper som anordnas av utomstående aktörer och som inte sanktionerats av någon av de behöriga organisationerna.

Föreningar som bryter mot gällande tävlingsregler riskera enligt 1 kap. 4 § tävlingsbestämmelserna bestraffning bl.a. i form av en straffavgift om max 25 000 kronor.

Ha gärna detta med er när era lag i föreningarna skall iväg på cup eller när ni själva skall arrangera en cup.

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs