Hej och välkommen till Dalafotbollen

Inom Dalarnas FF arbetar vi för att utveckla fotbollen och ser det som en av föreningslivets kanske viktigaste uppgift att ge barn och ungdomar möjligheten att känna glädje och kamratskap genom sitt idrottande. Därför vill vi hälsa Dig som leder ett ungdomslag särskilt välkommen under detta märkliga år. Vi hoppas ni har kommit igång lite med era matcher i träningsserierna. Här följer lite tips och råd på vägen.

På vår hemsida finns viktig information för Dig som ledare. Under fliken Tävling hittar Du bland annat våra tävlings- och representationsbestämmelser. I Tävlings- och representationsbestämmelse Ungdom 2021 finns kompletterande tävlingsregler för ungdomsfotbollen. För att ungdomsfotbollen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att alla ungdomsledare har kunskap om innehållet i dokumentet och att Du som ledare har dokumentet tillgängligt vid match.

Under vårsäsongen ser serieupplägget lite anniorlunda ut p.g.a. pandemin.

På hemsidan hittar Du även information om de nationella spelformerna som är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsfotboll.

Fotbollsföreningarna har ett ansvar att stötta och informera sina ledare om de tävlingsregler som finns. Varje förening ska ha en tävlingsansvarig med särskild god kunskap om tävlingsreglerna. Det är till den tävlingsansvarige inom Din förening som Du vänder Dig om Du behöver hjälp med tävlingsfrågor.

Vi på Dalarnas FF vill påminna om att ungdomsfotboll i första hand handlar om att utbilda spelare och att resultatet kommer i andra hand. Det är föreningarna som ansvarar för sina ledares, spelares och supporters (föräldrar) uppträdande och det är viktigt att alla visar varandra ömsesidig respekt. Detta är inte minst viktigt när det gäller våra unga domare som, precis som spelarna, är i början av sin karriär inom fotbollen.

Än en gång varmt välkommen och lycka till säsongen 2021!

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs