Kvarnsvedens tips för att arrangera Fotbollsskolan smittsäkert

Tydlighet skapade trygghet och ramarna gav svängrum. Med flygfoto, handsprit och en genomtänkt handlingsplan genomförde Kvarnsvedens IK Svenska Fotbollförbundets fotbollsskola sommaren 2020. Den var uppskattad och smittsäker, klubben säger att de kan göra det igen.
– Vi fick ställa om och anpassa. Från ett lite friare upplägg skapade vi något som var väldigt uppstyrt, säger Malin Wahlgren.

Malin Wahlgren är tränare för Kvarnsvedens IK:s flickor 10-11 år, sedan november jobbar hon också på kansliet. Och – inte minst är hon perfektionist när det gäller att arrangera fotbollsskola under covidrestriktioner.

– Vi har i våra utvärderingar verkligen tittat på hur vi genomförde skolan och funderat på vad vi kunde gjort annorlunda. De reaktioner vi fått säger att vi lyckades skapa en miljö alla kände sig trygga i, säger hon.

Grundförutsättningarna på Kvarnsvedens IP var goda. Men med framför allt en tydlig kommunikation lyckades de skapa en miljö som föräldrar, ledare och barn kunde känna sig säkra i.

"Ledarna slussade barnen till angiven plats"

Redan i första utskicket till föräldrarna var instruktionerna glasklara: Bara en förälder i bilen, grupperna var indelade, varje grupp hade tilldelats en ledare.

– Föräldrarna lämnade sina barn vid anvisade entréer på parkeringen där de togs emot av sin ledare som slussade dem till en angiven plats på anläggningen, säger Malin.

Liten risk för att grupperna skulle riskera komma i kontakt med varandra alltså. Håll avstånd var nyckelord under hela fotbollsskolan.

– Ledarna hade en skylt med sitt namn som vi visade vilken grupp som var deras. Vi hade i utskicket inför fotbollsskolan angett vilken ledare som hade vilken grupp så föräldrar och barn skulle känna sig trygga.

Malin och hennes team började med att titta på Kvarnsvedens IP:s gräsytor och lokaler för att bestämma ramarna. De satte gränsen för skolan till 150 barn och bestämde hur många ledare som behöves.

– Vi skapade barngrupper som var så små som möjligt och såg till att de inte kunde krocka med varandra på väg in eller ut till anläggningen, säger Malin
Detaljerna var viktiga, varje barn visste vad som gällde när de skulle gå på toa, var drickat fanns och var de skulle äta sin sponsrade förpaketerade mat på utsatt tid.

Förberedd matpåse

– Ledarna hade ett schema för dagen, när det var matdags samlade de sin grupp på läktaren eller uppsamlingsplatsen. De spritade händerna på alla barnen, därefter hämtade de en förberedd matpåse med drycker, matlådor, servetter och bestick, säger Malin.

De behövde inte kalla in extra ledare för att bringa ordning i leden. Fyra vuxna vid entréerna för hämtning och lämning, sammanlagt var nitton ledare engagerade.

– Vi var väldigt tydliga i instruktionerna till föräldrarna och vi hade utbildat våra ledare i hur de skulle agera. De här grupperna rörde sig som små celler på området, det var häftigt att se hur bra det fungerade.

Hur betydelsefull var era tidliga instruktioner för att skolan skulle bli lyckad?

– Helt avgörande, hade vi inte varit tydliga där hade inte vårt upplägg blivit coronasäkert. Det hade inte funkat om vi på plats skulle skapa ordning och reda.
Malin säger att Svenska Fotbollförbundets portal för fotbollsskolan på svenskfotboll.se var viktig för att få ut tydlig information.

Nåra speciella ytor som var svårare att lösa än andra?

– Egentligen inte. Vi pratade med vaktmästarna för att skapa entréer till arenan vilket var lättare än vi trodde. Vi skickade ut ett flygfoto där entréerna var tydligt markerade, vi fördelade varje yta i särskilda områden och försökte tänka på tillgängligheten till toaletter.

Något ni behöver skruva på i upplägget till i år?

– Nja, väldigt många har hört av sig och sagt att de uppskattade hur bra organiserat det var. Det vi skrattat år i efterhand var att vi trodde pannkakor med grädde och sylt skulle bli uppskattat men det var den mest opraktiska maträtten vi kunde valt.

Kvarnsvedens IK lyckades med tydlighet och en kompromisslös inställning till att följa regler och restriktioner genomföra en framgångsrik fotbollsskola. Hela bygden längtar efter en repris.

– Alla tog verkligen sitt ansvar för att det skulle bli bra. Vi är glada för att vi kunde ha en fotbollsskola, den är viktig för barnen, säger Malin Wahlgren.

Malins säkra tips

  1. Information om strukturen runt hämtning och lämning.
  2. Var tydlig med restriktionerna och se till att de följs.
  3. Ha flödesscheman för området och grupperna, så de kan rotera för att få miljö- och underlagsbyte om möjligheten finns. Vi har natur- och konstgräs.

Ytterligare tips för Fotbollsskolan