Enkelserier för seniorer 2021

Pandemin i vårt samhälle skapar en speciell värld. Tyvärr har Dalarnas Fotbollförbunds Tävlingskommitté tvingats ta det tunga och tråkiga beslutet att även årets seniorserier kommer genomföras som enkelserier. Detta gäller damer div 3-4 och herrar 4-7.

Bakgrund

”Enstaka seniormatcher” är tillåtna från den 1 juni. Tyvärr är det för sent för oss i Dalarna att genomföra dubbelserier på ett bra sätt.

Vetskapen om att det finns stor vilja att spela matcher ute i distriktet har gjort att vi vänt på varenda sten för att maxa spelprogrammet utifrån tillgång till vardagar, helger och domare.

Men det finns ett antal starka anledningar till att beslutet om enkelserier har tagits:

 • Ett maxat schema innebär noll utrymme för ändringar
  När besked om tillåtet matchspel 1 juni kom gick Tävlingskommittén (TK) igenom schemat igen efter tidigare beslut om enkelserier om spel ej tilläts från sista helgen i maj. TK har tittat på hur flytt av matcher skulle kunna göras till de lediga helger som finns i höst. Flyttarna går att genomföra men sker ett utbrott någonstans så matcher behöver flyttas så finns det tyvärr ingen marginal för det. Även möjliga lokala restriktioner skulle påverka ett maxat schema.
 • Antal matcher i veckan
  Vi är långt ifrån säkra på att vi kommer få spela mer än en match i veckan under höstsäsongen också. Att starta serien som dubbelmöten för att sen behöva backa från det mitt under brinnande seriespel är inget vi vill riskera.
 • Klubbarnas oro
  I kontakt med många klubbar/lag finns farhågor att det är en omöjlighet att genomföra dubbelserier med så många matcher under hösten. Det är inte aktuellt att ta ett beslut om dubbelserier då det skulle utesluta vissa klubbar från att kunna ställa upp i seriespel och således riskera att trilla ned till lägsta divisionen om seriespel inte kan genomföras av laget eller om flertalet W.O. behöver lämnas.
 • Smittläget är fortsatt osäkert i Dalarna.
  Även om en viss nedgång skett de senaste veckorna och vaccinationen kommit igång är det alltför osäkert hur pandemin utvecklar sig i närtid.
 • Domartillgången
  Det har skrivits en del om att spelare slutat under pandemin. Samma gäller för domare. Vi ser redan nu en stor risk för domarbrist under året. Serier och matcher där vi normalt sett tillsätter tre domare riskerar redan nu att få spelas med enkeldomare. Om vi maxar schemat under hösten kommer inte dessa problem minska.
 • Tidigare kommunicerat beslut
  Vi har sedan tidigare kommunicerat vilket datum som gäller för att genomföra dubbelserier. Alla klubbar/lag har vetat om det. Att i efterhand ändra på det datumet är inte rätt. Och datumet är inte taget ur luften, det är taget med hänsyn till ovanstående punkter

Sammantaget blir väger dessa punkter över till det beslut som nu tagits dvs. att fastställa att årets seriespel i damer div. 3-4 och herrar div. 4-7 genomförs som enkelserier.
Ett tungt och tråkigt beslut, men ett beslut som behöver tas.

Tävlingsmatcherna kommer att inledas med höstens första omgång som i alla serier flyttas till första helgen i augusti. Detta kommer DFFs kansli göra i FOGIS så snart som möjligt.

Matchspel från 1 juni 

Ovan beslut om seriespel påverkar inte möjligheterna att spela enstaka matcher för personer födda 2001 och tidiagre.

Därför gäller följande från den 1 juni:

 • Träningsmatcher får bokas in från 1/6
 • EN (1) match i veckan får spelas per lag
 • Boka gärna lokala träningsmatcher med korta resor
 • Bokningen görs via respektive matchförmedlare

Följande gäller inför match:

Resor till och från matcherna genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de ytterligare begränsningar som följer nedan:

 • Endast symtomfria personer får resa,
 • Undvik övernattningar,
 • Välj resealternativ som så långt möjligt innebär att resor sker isolerat från omgivningen och på ett sätt som medför att trängsel och närkontakt med andra undviks, t.ex. privata bilar eller abonnerad buss,
 • Undvik att resa med kollektivtrafik och sådana andra allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats, samt
 • Undvik samtliga externa kontakter under resan och på resmålet (utom sådana kontakter som är en naturlig del av matchens genomförande).

Även övriga direktiv från FHM och SvFF gäller:

 

Med vänlig hälsning

Dalarnas Fotbollförbund/Tävlingskommittén

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs