Lättade restriktioner från 1 juni

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher.

Yrkesidrottslag får sedan tidigare både träna och spela matcher, barn födda 2002 eller senare tillåts träna samt spela match en gång i veckan.

Från 1 juni vidgas möjligheten till träning, matcher och tävlingar i mindre omfattning för alla åldersgrupper.

Barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.

Folkhälsomyndigheten skriver i sina riktlinjer: "Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar."

Från 1 juni tillåts även upp till 500 åskådare på anläggningar som kan erbjuda anvisade sittplatser. På mindre arenor där det inte är möjligt är maxantalet 100 åskådare. Detta gäller oavsett ålder på deltgare i matcherna.

Sammanfattning - nuläge

 • Yrkesidrottslag* får både träna och spela matcher.
 • Övriga lag (barn- och ungdomslag samt seniorlag) får bedriva träningsverksamhet, genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning samt delta vid mindre cuper och läger.

  För Dalarna gäller:
  Matcher för barn och ungdomar genomförs med de matcher som är planerade i serien. Dock räknas matcherna inte in i serietabellen för de serier där serietabell tillämpas. Seriespel räknas fr.o.m. höstomgångens matcher. Ospelade matcher från innan 1 juni skall EJ spelas ikapp.

  Träningsmatcher för seniorlag kan spelas fr.o.m. 1 juni och seriespel spelas som enkelserie med höstomgångens matcher. Matcher bokas in via DFFs matchförmedlare 

 • Nya publikbegränsningar gäller fr.o.m. den 1 juni 2021.
 • Läs SvFF:s uppdaterade riktlinjer till fotbollen

Notera dock

... att lokala variationer kan förekomma och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som gäller i respektive kommun/region och vid eventuella frågor kontakta oss på Dalarnas Fotbollförbund.

I Dalarna finns för närvarande inga lokala eller regionala restriktioner!

Minska smittspridningen på idrottsanläggningar

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Detta innefattar idrottsanläggningar med allt vad det innefattar. T.ex. vad som gäller kring omklädningsrum.

Länsstyrelsen Dalarna är tillsynsmyndighet och informerar vad som gäller nedan:

Minska smittspridningen på idrottsanläggningar infoblad >>

Checklista för dig med fritidsverksamhet >>

Länsstyrelsens sida om begränsingar för fritids- och kulturverksamhet >>

____________________________________________________________________________________________
* SvFF har bedömt att representationslag (trupper) i de högsta förbundstävlingarna – OBOS Damallsvenskan, Elitettan, Allsvenskan, Superettan och Ettan samt Svenska Cupen (grupp- och slutspel 2021), liksom SFL och delar av RFL samt i förekommande fall kval till dessa serier – omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott. Därtill omfattas U21 Allsvenskan av undantaget under förutsättning att spelarna som används i matcherna till en majoritet består av spelare från föreningarnas representationslag, som inte går i grund- eller gymnasieskola, samt att av SEF framtaget protokoll för genomförande av de professionella SEF-klubbarnas matcher under Covid-19 efterlevs i tillämpliga delar.

SvFF bedömer att även domare som dömer matcher i de nämnda förbundstävlingarna omfattas av undantaget avseende yrkesmässig idrott

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs