Info till föreningarna 2021

Säsongen är i full gång med träningsmatcher och vissa tävlingsmatcher. Efter sommaren startar vi upp säsongen i distriktsfotbollen med tävlingsmatcher för alla. Ta därför del av informationen här från vår Tävlingskommitté. Ett antal nyheter finner du här som gäller barn-, ungdoms- och seniorfotboll.

INFO TILL FÖRENINGARNA 2021 

På vår hemsida under fliken tävling hittar du det mesta du behvöer rörande tävling

Tävlingsbestämmelser 2021

Alla bestämmelser som reglerar tävlingsverksamheten 2021 finns här.
På sidan finns det utfällbara flikar där du hittar alla dokument

Tävlingsbestämmelser 2021 (TB Dalarna 2021)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

Representationsbestämmelser 2021 (RB Dalarna 2021)
Gäller i tillämpliga delar för hela DFF:s tävlingsverksamhet, således även ungdomsfotbollen.

TB RB kortversion 2021 (Junior och seniorfotboll)
Här finns de viktigaste bestämmelserna för att genomföra matcher.
Detta dokument ska varje ledare ha tillgängligt vid match.

Tävlings- och representationsbestämmelse för ungdomsfotboll (TB RB ungdom 2021)
Här finns kompletterande tävlingsregler för ungdomsfotbollen. Detta dokument ska alla ungdomsledare ha tillgängligt vid match.
OBS! För pojkar P 17 finns särskilda tilläggsbestämmelser

Särskilda föreskrifter för DFF:s tävlingar utöver seriespel
Här finns kompletterande föreskrifter för senior- och ungdomscuper.

Övriga föreskrifter
På sidan finns också kompletterande tävlingsföreskifter för gemensamma serier. SvFF-serier, Damer division 2 och Svenska Cupen.

Förening har skyldighet att informera sina ledare om de tävlingsregler som finns!

Varje förening ska ha en tävlingsansvarig (TB Kap 2 § 12).
Denna person ska ha särskild god kunskap om tävlingsreglerna och förvissa sig om att föreningens ledare känner till om att tävlingsregler finns samt vara behjälplig vid tolkningen av dessa. Vid oklarheter kontaktar den tävlingsansvarige Tävlingskommittén. Fungerar detta inom föreningen undviks misstag som i vissa fall kan leda till poängavdrag eller straffavgifter för föreningen.

Administration

På denna sida finns info om spelarregsitrering fogis, farmarklubbar, lån av amatör ansökan om livestreaming, cuper i Dalarna m.m

Farmarklubbsavtal
Här framgår vad som gäller för farmarkubbssamarbete. Notera att farmarklubbar betraktas som U-lag i DFF:s tävlingsregler.

Lån av amatör
Här framgår vilka som för närvarande är utlånade och får spela i dubbla föreningar. Det finns också en blankett att tillgå på den sidan

Disciplinärenden
Här finns info gällande disciplinärenden bl.a. avstängda spelare, ärendetrappan m.m.

Spelformer
Info om de Nationella spelformerna

Stjärnligan
Här samlar vi allt om Stjärnligan som är ett samsrbete med Bonnier News Local.  I Stjärnligan utses de 3 bästa spelarna i varje match i våra högsta distriktsserier, herrar division 4 och damer division 3. 

Bestämmelser att särskilt notera

Övergripande

TB Kap 2 §§ 2.2 och Kap 3.6 Barn- och ungdomsfotboll

Det är inte tillåtet att i av distrikt anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år öppet redovisa matchresultat.

Det är inte heller från 2021 tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen. Förening som deltar i sådan tävling får inte på föreningens webbplats, eller på annat sätt, redovisa matchresultat eller tabeller.

TB Kap 2 § 10.1 Kval till förbundsserierna.

Betydelselös match i kval till division 3 Herrar kan ställas in. Inget kvalspel genomförs till förbundsserierna 2021 p.g.a. pandemin

TB Kap 2 § 28 Vakanstillsättning i förbundsserierna

Nedflyttat lag från division 1 damer kan få vakansplats om inget annat behörigt lag vill ha platsen.

TB Kap 3 § 1 Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling eller match

Nya spelformer för ungdomsfotboll gäller från 2020 för Dalarnas FF:s tävlingar men även för föreningsarrangerade tävlingar.

TB Kap 4 § 2 Spelares behörighet att delta i match

Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är behöriga att delta i match. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och flicklag. I av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år får dock pojkspelare delta i flicklag. SDF får meddela bestämmelser vad avser mixade lag.

TB Kap 4 § 6 Barn- och ungdomsfotboll

Spelarförteckning skall upprättas i FOGIS i tävlingar i Pojkar och Flickor div 1-div 5. Möjlighet att använda FOGIS för spelarförteckning finns i Pojkar och Flickor div 6-7.

TB Kap 6 § 7 Diskriminerande förseelser m.m.

Match kan avbrytas eller avslutas

Dalarnas FF:s tävlingsverksamhet 

Senior- och juniortävlingar

RB Kap 1 § 12 Representationsrätt inom egen förening

Om två föreningar deltar med ett kombinerat U-lag i lägsta serien kan endast totalt 5 spelare från A-lagen delta. Spelarna fördelas fritt mellan föreningarna.

Sista A-lagsmatchen gäller för berörda spelare i respektive A-lag.

Ungdomstävlingar

Föreningsarrangerade cuper

Tävlingar t.o.m. 9 år kan arrangeras under hela året. Notera att dessa tävlingar skall anmälas till Dalarnas FF på ett särskilt dokument som finns på hemsidan.

Notera vad som gäller i övergripande tävlingsbestämmelser Kap 2 § 2.2, Kap 3 § 1 och § 6

Övrigt att notera

Föreningens ledare och tävlingsansvarig skall särskilt notera de tävlingsbestämmelser som finns i TB Kap 3 Föreningens egen match och TB Kap 6 Förenings ansvar.

 • Om en förening i seriespelet deltar med två U-lag eller har ett farmarklubbsavtal och ett U-lag gäller följande ”representationsbestämmelser”.

Föreningens A-lag betraktas som ”A-lag” för farmarklubben (räknas som lag U 1). Spelare som deltagit i A-laget i sin senaste match, oavsett när detta skedde, kan bara spela i Huvudklubben/A-lag eller i Farmarklubben/U 1 i sin första nästa match.

Föreningens farmarklubb/U1 räknas som ”A-lag” för lag U 2. Övergång från A-lag direkt till U 2-lag är således inte heller här tillåtet

 • För att en förening ska få godkännande att arrangera tävlingar (cuper) ska föreningen ha direkt och totalt ansvar för inbjudan och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare

Se mer information i TB Kap 3 Förenings egen match eller tävling

 • Eftersom DFF i sina tävlingar inte utfärdar åldersdispenser kan DFF inte lämna tillstånd för åldersdispens i tävlingar som arrangeras av föreningar eller av andra distrikt. Vid behov av åldersdispens måste därför kontakt tas med arrangören.
 • Matchförmedlare för herrar div. 4 är Peter Johansson och för herrar div. 5 Mikael Lindfors.

Förteckning av matchförmedlare för övriga serier finns på Dalarnas FF:s hemsida www.dalafotboll.nu under menyn ”domare/administration". Där finns även telefonnummer är angivna.

 • Domare och assisterande domare skall ansöka om arvode i det digitala arvodessystemet i FOGIS. Inga undantag görs
 • Varje förening ska utse någon i föreningen som är ansvarig för ungdomsdomarna! Denne ansvarar för att lämplig domare utses till matcherna samt fungera som stöd till dessa ungdomar som har en tuff uppgift att sköta. Använd gärna tvådomarsystemet!

OBS! Matchrapporter i ungdomstävlingar ska förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet avslutats!

 • Alla föreningar bör anmäla lämpliga pojkar och flickor till utbildningen av ungdomsdomare så att det finns tillräckligt med legitimerade domare att tillgå. DFF kan inte godkänna ett matchresultat där en icke legitimerad domare dömt och dessa matcher måste därför spelas om. Ledare för bortalag bör före match kontrollera domarens behörighet.
 • Lag får i match endast bestå av spelare som är medlemmar i den förening i vars matcher spelaren deltar.

OBS! Brott mot denna bestämmelse kan ge poängavdrag då spelaren anses vara obehörig att delta!

 • Kontrollera regelbundet er registrering av spelare. Slarv med licensieringen kan få tråkiga konsekvenser inte bara om icke registrerade spelare blir skadad utan även för laget som kan förlora poäng.
 • Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att vederbörandes förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens data register samt att dessa uppgifter kan offentliggöras. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

OBS! Vårdnadshavarens underskrift krävs vid förstagångslicensering eller registrering.

 • Alla spelare ska ungdomsregistreras fr.o.m. det år spelaren fyller 12 år och fotbollsregistreras från det år spelaren fyller 15 år.
 • Spelare som varit ungdomsregistrerade i föreningen (12-14 år) blir inte automatiskt registrerade i föreningen. Detta måste aktivt godkännas/verkställas i FOGIS.

 • Ledare och supporters måste alltid respektera domarnas arbete.

Särskilt viktigt är det inom ungdomsfotbollen där de unga domarna oftast förekommer. Tänk på att de liksom spelarna är under utbildning

 • Spelprogram, resultat och tabeller återfinns på DFF:s hemsida dalafotboll.nu.

Tävlingskommittén hoppas slutligen att alla inblandade parter tar sitt ansvar för att säsongen genomförs under sportsliga och värdiga former!

Ta med- och motgångar med fattning och ta ansvar för ditt agerande så att vi skapar en bra matchmiljö tillsammans!

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs