Digitala domararvoden i Fogis

Sedan 2020 tillämpar Svenska Fotbollförbundet och Dalarnas Fotbollförbund digitala arvoden för domare. I Dalarna tillämpas det på alla serier och matcher där DFF tillsätter domare. Vi vill påminna om att utbetalning till domare skall ske senast TRE BANKDAGAR efter att arvodet har sökts. Kom därför ihåg att logga in där för att hantera domarnas uppdrag och betala ut arvoden och andra ersättningar.

Den digitla domarersättningen underlättar för alla parter föreningen, domaren och förbundet. I alltfrån redovisning till tydliga kvitton genom koppling till fogis.

Manual förening

Frågor och svar

Manual domare

Frågor och svar

Support:

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs