Subventionerad Tränarutbildning

Som ett led i att Dalarnas Fotbollsförbund fyller hundra år kommer vi under 2021 subventionera all ungdomstränarutbildning med 100 %.

Dalarnas FF gör en rejäl satsning till att ha välutbildade ledare och i denna pandemi när satsningarna som var tänkt att göras 2021, inte kan genomföras så erbjuder vi utbildning som samtliga föreningar i Dalarna kan ta del utav.  

Alla ansökningar görs av Dalarnas FF genom statistik från Fogis, men det genererar i en återrapport där ni fyller i hur många som deltagit, hur ni upplevde utbildningen osv. Återrapporten är obligatorisk! Om återrapporten uteblir blir föreningen återbetalningsskyldig samt avstängd från ytterligare ansökningar i projektstödet. Återrapporten sker via Idrottonline.

Uteblir man från tränarutbildningen utan att ha anmält förhinder i god tid, debiteras föreningen full avgift  utan subvention. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Uteblivna deltagare eller återbud dagen innan debiteras med 100 % av kursavgiften och blir inte subventionerade.

Första utbetalningen av de subventionerande medlen sker sista maj.

 

Tveka inte att ställa frågor om projektstödet till Linus Bolin.

 

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs