Matchvärd i förening

Inför 2023 valde Dalarnas Fotbollförbund att satsa på och utveckla utbildningen för matchvärdar. Detta för att skapa ett tryggare klimat kring våra matcher. Vi fortsätter med utbildningen även 2024.

Bakgrund

Karaktären på disciplinärenden har förändrats något under de senaste två-tre åren​.
Det har tyvärr resulterat i poängavdrag, uteslutningar och straffavgifter och vi ser att det sprider sig allt längre ner i åldrarna och rör framförallt olämpligt uppträdande, dvs. förolämpningar, hot etc. ​

Beteendet startar i storstadsdistrikten och sprider sig sedan till de mindre distrikten.​
Tar vi inte det här på allvar nu, kommer vi få stora problem i framtiden. Det här är ingen renodlad domarfråga, utan ett problem som berör hela fotbollsfamiljen.​

Därför kommer vi tillsammans med RF-SISU Dalarna att vid fyra tillfällen att erbjuda matchvärdsutbildning för alla förenignar i Dalarna och GUDH-regionen. 

Matchvärd

Varför ska vi ha matchvärdar?

  • Att behålla domare
  • Skapa god stämning kring alla matcher
  • Vara ett stöd före, under och efter matchen för domarna och för lagen
  • Skapa trygga fotbollsmiljöer

 

DFF har beslutat att matchvärdar bör utses av arrangerande förening i samtliga barn-och ungdomsmatcher.

- Tävlingsbestämmelserna Kap.4 § 37 -

 

Utbildningen

Vi kommer att erbjuda fyra utbildningstillfällen under våren. Vi riktar oss till alla föreningar både föräldrar, ledare, styrelser och andra ansvariga i föreningen.

Utbildningen innefattar vad du som matchvärd kan göra före, under och efter match. Ni får med er verktyg att själva kunna utbilda fler matchvärdar i er förening i lärgruppsform.

Efter avslutad utbildning kommer er förening att få matchvärdsvästar samt matchvärdsguider. 

Datum och anmälan

Vi erbjuder två lunchtillfällen och två kvällstillfällen. Utbildningen sker digitalt via Teams. Anmälan görs i FOGIS eller nedan.

Matchvärd  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede