Projektstöd IF för barn- och ungdomsfotboll

Föreningar kan söka ”Projektstöd IF” för att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet. Projektstödet är ett Idrottsmedel som söks av er som fotbollsförening via IdrottOnline och kan närmast liknas vid det som tidigare hette Idrottslyftet.

Svenska Fotbollförbundet har delegerat ansvaret att fördela medlen till våra 24 fotbollsdistrikt vilket innebär att det är distrikten som tar emot och handlägger fotbollsföreningarnas ansökningar. För mer information om vilka riktlinjer som gäller för olika satsningar hänvisar vi till ert fotbollsdistrikt. 

Syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025. Målsättningen är en idrottsrörelse för fler där det blir vanligare att stanna länge, oavsett förutsättningar och ambition med sitt idrottande.

Sökbara idrottsmedel

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn-och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”. För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Inriktningar som beviljas av fotbollsdistrikten

Projekt får beviljas för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Projekt får beviljas för:

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att i områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”) ge stöd till verksamhet och material efter föreningars behov

 

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern.

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Inriktningar som beviljas av fotbollsdistrikten

Projekt får beviljas för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar -aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare

Inriktningar som beviljas av RF-SISU distrikt

Projekt får beviljas för:

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att möjliggöra för IF att bedriva eller delta i idrottsövergripande samarbeten som involverar flera idrotter
 • idrottsövergripande utbildningar – Idrottsövergripande utbildningar som RF-SISU distrikten är anordnare av – såsom den nationellt idrottsövergripande tränar- eller föreningsledarutbildning eller andra utbildningar som stärker kompetensen hos deltagarna kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling

 

Kontakt

Ta kontakt med ert fotbollsdistrikt och/eller RF-SISU för att ta reda på vilka möjligheter som gäller i just ert distrikt!

Hemsida

Blekinge FF

Mejladress till kansliet

bff@blekingefotboll.se

 

Hemsida

Bohusläns FF

Mejladress till kansliet

bff@orust.mail.telia.com

Hemsida

Dalarnas FF

Mejladress till kansliet

dff@dalaidrotten.se

Hemsida

Dalslands FF

Mejladress till kansliet

info@dalslandsff.se

Hemsida

Gestriklands FF

Mejladress till kansliet

Hemsida

Gotlands FF

Mejladress till kansliet

kansliet@gotlandsff.se

Hemsida

Göteborgs FF

Mejladress till kansliet

gbgfotboll@svenskfotboll.se

Hemsida

Hallands FF

Mejladress till kansliet

info@hallandsff.se

Hemsida

Hälsinglands FF

Mejladress till kansliet

hff@hidrott.se

Hemsida

Jämtland-Härjedalens FF

Mejladress till kansliet

jhff@svenskfotboll.se

Hemsida

Medelpads FF

Mejladress till kansliet

kansli@medelpadsff.se

Hemsida

Norrbottens FF

Mejladress till kansliet

kansliet@norrbottensff.bd.se

Hemsida

Skånes FF

Mejladress till kansliet

kansliet@skaneboll.se

Hemsida

Smålands FF

Mejladress till kansliet

smff-kansli@svenskfotboll.se

Hemsida

Stockholms FF

Mejladress till kansliet

kansli@stff.se

Hemsida

Södermanlands FF

Mejladress till kansliet

fotboll@idrottsormland.se

Hemsida

Upplands FF

Mejladress till kansliet

kansli@upplandsff.se

Hemsida

Värmlands FF

Mejladress till kansliet

kansli@varmlandsff.se

Hemsida

Västerbottens FF

Mejladress till kansliet

kansli@vffboll.ac.se

Hemsida

Västergötlands FF

Mejladress till kansliet

vastergotlandsff@svenskfotboll.se

Hemsida

Västmanlands FF

Mejladress till kansliet

kansli@vff.se

Hemsida

Ångermanlands FF

Mejladress till kansliet

aff@vnidrott.se

Hemsida

Örebro läns FF

Mejladress till kansliet

kansli@olff.se

Hemsida

Östergötlands FF

Mejladress till kansliet

off@osterg.rf.se

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede