Ansök om stöd till fotbollsutvecklare i er förening

Utbildningen Fotbollsutvecklare lanserades 2023 och blev en succé! Nu erbjuder vi utbildningen i år igen. Den vänder sig till dig som har eller ska ha en Fotbollsutvecklarroll i en förening. Den här rollen är identifierad som en nyckelfunktion när den svenska modellen med ideella tränare ska möta framtiden där allt högre krav ställs på föreningslivet från spelare, föräldrar och andra intressenter.

Vad är en Fotbollsutvecklare?
En fotbollsutvecklare är tränarnas tränare. Alltså en person som har en form av mentorroll till tränarna i föreningen. Uppdraget består av att besöka tränarna i samband med deras träningar och matcher för att ge stöd och feedback. Rollen inkluderar även att hålla i fortbildningar genom ledarträffar eller genomföra ledarsamtal där fotbollsutvecklaren bland annat kan guida tränarnas fortsatta utveckling och utbildning. 

Som Fotbollsutvecklare blir du ett ovärderligt stöd för alla ideella tränare i din förening.

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen riktar sig till dig som har eller ska ha rollen Fotbollsutvecklare i en förening. Läs mer om behörighetskrav nedan.

Vad innehåller utbildningen?
Utbildningen fokuserar på hur du kan bli så effektiv som möjligt i rollen och hur du kan ge så bra stöd som möjligt till tränarna i föreningen. Utbildningens teoretiska delar fokuserar på relationskompetens och feedback medan de praktiska utgår från de guider (mallar) som finns i spelarutbildningsplanen kring till exempel träningsbesök och ledarträffar.

Se studieplanen här:

 

 

 

Utbildningens upplägg?
Utbildningen består utav en förförståelsedel, 3 fysiska kurstillfällen samt hemuppgifter/mikrobesök mellan kurstillfälle 2 & 3:

  • Kurstillfälle 1: Lördag 2 mars
  • Kurstillfälle 2: Lördag 6 april
  • Kurstillfälle 3: Lördag 28 septembe


De 3 kurstillfällena sker mellan 08:30 - 16:30.
Mellan kurstillfälle 2 och 3 sker webbuppgifter + mikrobesök
Viktigt med 100% närvaro vid våra utbildningar.

Plats för kurstillfällena: Falun

Behörighetskrav: UEFA C

Utbildningen kostar 3000 kr

Sista anmälningsdag: 18 februari

Anmälan innebär inte per automatik att du är antagen och kallad. Dalarnas FF ser över behörighetskravet och återkommer med kallelse ca 14 dagar innan Kurstillfälle 1. 

En nyckel för att rollen Fotbollsutvecklare ska fungera så bra som möjligt är att föreningen har engagemang och förståelse för rollen. Därför är föreningsrepresentanter, t ex styrelseledamot eller kanslist, välkommen på den första kursdagen.

Datum och tid
2024-03-02, 08:30 - 2024-09-28, 17:00
Sista anmälningsdag 2024-02-22
Platser
24 (17 lediga)
Arrangör
Dalarnas Fotbollförbund
Avgift
3 000 SEK

Ansökan Fotbollsutvecklare i förening

Villkor