Spelarutbildningsplan i föreningen

Har er förening en spelarutbildningsplan som står på hyllan och samlar damm eller vill komma igång med en spelarutbildningsplan? I så fall hjälper Dalarnas FF till att förankra SvFF:s framtagna spelarutbildningsplan med både teori och praktik.

Varför en spelarutbildningsplan?

Spelarutbildningsplanen syftar till att hjälpa föreningar och ledare att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och livslångt fotbollsintresse. Planen innehåller konkreta tips för match och träning i de olika spelformerna, för föreningens långsiktiga arbete med spelarutbildning.

SvFF:s övergripande mål och riktlinjer, där bland annat dessa strategiska inriktningar är speciellt framträdande för fotbollsutvecklingen:

  • Öka antalet utövare, fler ska spela längre
  • Fler välutbildade spelare, tränare och domare

Erbjudande om paketering

Nu erbjuder vi en paketering som innebär att er förening kan få hjälp med att komma igång och implementera ert arbete med spelarutbildningsplanen.

Paketet:

Minst en representant från styrelsen tillsammans med tränare genomgår en utbildnings/diskussionsträff kring ”Spelarutbildningsplan i förening” samt utser en person i styrelsen som har spelarutbildningsansvar (SUP-ansvarig). Denna träff håller en representant från Dalarnas FF i.

Efter första träffen arbetar föreningen själva med spelarutbildningsplanen i lärgruppsform.

Efter att föreningen är klar med spelarutbildningsplanen kommer Dalarnas FF ut till föreningen och visar hur man kan använda planen både teoretiskt och praktiskt. 

För att säkerställa att planen efterlevs i föreningen har man i nästa steg återkommande tränarträffar för att skapa kvalitet och kontinuitet i sin verksamhet. Vid säsongens sista tränarträff erbjuds hjälp med utvärdering av planen. Utifrån utvärderingen kan föreningen upptäcka eventuella behov av att revidera spelarutbildningsplanen eller utveckla tillämpningen.

Föreningen får ett stöd på 5000 kronor och gör själva en ansökan i IdrottOnline. Det ekonomiska stödet är främst till för de föreningar som inte har en egen fotbollsutvecklare. Vi erbjuder ALLA föreningar i Dalarna att komma igång eller förankra spelarutbildningsplanen i sin förening.

Utbetalning sker när föreningen har fått en godkänd projektansökan. Återrapportering sker senast 25 oktober 2024.

För frågor kontakta: