Spelarutbildningsplan

Har er förening en spelarutbildningsplan som står på hyllan och samlar damm eller vill komma igång med en spelarutbildningsplan? I så fall hjälper Dalarnas FF till att förankra SvFF:s framtagna spelarutbildningsplan med både teori och praktik.

Varför en spelarutbildningsplan?

Spelarutbildningsplanen syftar till att hjälpa föreningar och ledare att skapa förutsättningar för långsiktig utveckling och livslångt fotbollsintresse. Planen innehåller konkreta tips för match och träning i de olika spelformerna, för föreningens långsiktiga arbete med spelarutbildning.

SvFF:s övergripande mål och riktlinjer, där bland annat dessa strategiska inriktningar är speciellt framträdande för fotbollsutvecklingen:

  • Öka antalet utövare, fler ska spela längre
  • Fler välutbildade spelare, tränare och domare

Erbjudande om paketering

Nu erbjuder vi en paketering som innebär att er förening kan få hjälp med att komma igång och implementera ert arbete med spelarutbildningsplanen.

Paketet:

Minst en representant från styrelsen tillsammans med tränare genomgår en utbildnings/diskussionsträff (ca 1 - 2 h) kring ”Spelarutbildningsplan i förening” samt utser en person i styrelsen som har spelarutbildningsansvar (SUP-ansvarig). Denna träff håller minst en representant från Dalarnas FF i.

Beroende på storlek och föreningens förutsättningar läggs därefter en plan upp på det fortsatta arbetet. Planen innebär både teori och praktik på planen. Antalet tillfällen bestäms vid planeringen.

Föreningen får ett stöd på 5000 kronor och gör själva en ansökan i IdrottOnline. Det ekonomiska stödet är främst till för de föreningar som inte har en egen fotbollsutvecklare. Vi erbjuder ALLA föreningar i Dalarna att komma igång eller förankra spelarutbildningsplanen i sin förening.

Utbetalning sker när föreningen har fått en godkänd projektansökan. Återrapportering sker senast 25 oktober 2023.

För frågor kontaka:

  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede