Personuppgifter 11 mot 11 grund

Personuppgifter 11 mot 11-domare

Utbildning
Kön
Jag

För Skiftarbete, Militärtjänst och Ledighet – lägg in det i Fogis kontinuerligt!

Spelar aktivt i en förening
Damer/flickor
Herrar/pojkar:
Damer/flickor
Herrar/Pojkar
11 mot 11 domare + AD (alt. 1) - Du dömer endast ungdomsfotboll åt de lokala föreningarna men är även intresserad av att fungera som assisterande domare i Div 5-6 herrar och Div 3 damer.

11 mot 11 domare - Du dömer endast ungdomsfotboll åt de lokala föreningarna.

Kom ihåg att Du måste genomföra det obligatoriska löptestet om Du fyller i alt. 1.!

Observera följande: att du bör kontrollera din e-post regelbundet – minst en gång/vecka. Att du bör uppdatera dina uppgifter, ledigheter etc. i Fogis. Vid problem med Fogis – kontakta kansliet!

Godkännande GDPR
  • Dalarnas Försäkringsbolag
  • Dt
  • Miljönären
  • Moraparken
  • Västanhede Forsbergs