Grundutbildning 11 mot 11 och 9 mot 9

Kursen är till för de som genomfört Grundutbildning 7 mot 7 domare tidigare eller ha mångårig fotbollsbakgrund samt vara född 2006 eller tidigare. Du dömer i spelformerna 9 mot 9 och 11 mot 11.

Här är några av de grundläggande kraven för att få gå kursen: 

 • Om du inte har fotbollserfarenhet ska du vara född 2004 eller tidigare.
 • Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i svenska språket samt delta i intruduktionssamtal före ev. kurs.
 • För att vara godkänd och få döma 11 mot 11 fotboll och 9 mot 9 fotboll fodras 100 % närvaro på kursen, genomfört löptest, genomförd praktik, godkänt regelprov och betald kursavgift.
 • Du måste uppvisa utdrag ur belastningsregistret i samband med kursen du går. För att beställa ett utdrag går du in på länken nedan och följer instruktionerna.
  https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Börja med att läsa inbjudan och gör sedan anmälan enligt instruktion på länkarna nedan:

 • Dalarnas Försäkringsbolag
 • Dt
 • Miljönären
 • Moraparken
 • Västanhede Forsbergs