Domarnas utbildningsstege

När en blivande domare skall gå sin första utbildning kan han eller hon välja mellan 7 mot 7/5 mot 5 Ungdomsdomarutbildning, Steg 0 - 9 mot 9 grundutbildning och Steg 1 -11 mot 11. Nämnda utbildningar arrangeras i Dalarnas FF:s regi.

Nästa steg
Efter att ha genomfört 7 mot 7/5 mot 5 ungdomsdomarutbldning, Steg 0 - 9 mot 9, och 11 mot 11 mot grundutbildning kan du läsa här nedanför om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering
Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå (= behörighet), men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det (= klassificering). Hurvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning, samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Dalarnas FF:s Domarutskott (DFF:s DU).

Ungdomsdomarutbildning:
Krav på förkunskaper:

Inga krav på förkunskaper.

För att gå 11 mot 11grundutbildning ska du ha genomfört 7 mot 7 domare utbildning samt vara född 2007 eller tidigare.

Om du inte har genomgått 7 mot 7 domare utbildning så ska du vara född 2005 och ha fotbollsbakgrund.

För att gå Steg 0 - 9 mot 9 ska du ha  genomfört grundutbildning för 5 mot 5/ 7 mot 7 eller gått fortbildningskurs för 5 mot 5/7 mot 7 tidigare år. Du skall vara född 2008 eller tidigare. Kursen innefattar även 7-7 och 5-5 fortbildning.

För att få gå 7 mot 7/5 mot 5 grundutbildning och vara född 2009 eller tidigare.
Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket.

11 mot 11 grundutbildning:
Ger behörighet att döma ungdomsfotboll, 5-, 7-, 9- och 11 mot 11.

9 mot 9 Steg 0:
Ger behörighet att döma ungdomsfotboll 5-, 7- och 9 mot 9.

7 mot 7/5 mot 5 grundutbildning 
Ger behörighet att döma 7 mot 7 fotboll och 5 mot 5 fotboll.

11 mot 11/9 mot 9 fortbildning, Steg 1:
Krav på förkunskaper:
Ska ha genomgått 11 mot 11/9 mot 9 grundutbildning.

Ger behörighet för:
Att döma ungdomsfotboll samt efter klassificering döma högst division 6 herrar och division 3 damer samt att vara assisterande domare i högst division 4 herrar och division 2 damer.

Steg 2:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av Dalarnas FF:s Domarutskott.

Ger behörighet för:
Att döma högst division 4 herrar respektive division 1 damer, samt att vara assisterande domare i i högst division 2 herrar respektive Elitettan.

Steg 3:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av Dalarnas FF:s DU och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för:
Att döma högst division 2 herrar respektive Elitettan, samt att vara aissiterande domare i högst division 1 herrar respektive Damallsvenskan.

Steg 4:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörghet för:
Att döma högst division 1 herrar respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 3, samt vara klassificerad som regiondomare och bedömts lämplig av Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för:
Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5:
Krav på förkunskaper:
Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts lämplig av coachen i div. 1 och Svenska FF:s domarkommitté.

Ger behörighet för:
Att döma högsta internationella herrmatcher.

Utbildningssteg 2023_Domare.jpg