Information Domarersättningar

Utbetalning av domararvode i ungdomsfotboll

Domarkvitto
Som domare i ungdomsmatcher, upp till och med Pojkar/Flickor div 1, kan följande domarkvitto användas: Domarkvitto – förening ungdomsmatcher

Vissa föreningar har egna lösningar via olika webplattformar.
Kvittot lämnas till föreningen efter genomförd match.

Utbetalningssätt
Arvodet kan erhållas via swish eller via bankkonto, vilket system som används bestäms av respektive förening. Föreningen har 5 bankdagar på sig att betala domararvodet efter genomförd match.

Utebliven ersättning
Som domare ansvarar du själv för att kontrollera så du fått ersättning för din match. Har ej ersättningen kommit inom 5 bankdagar kontaktar du själv föreningen. Uppgifter till föreningen hittar du här.

Om föreningen inte betalat ut ditt arvode trots att du tagit kontakt skickar du mail till: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se så hjälper han dig vidare i ärendet.

Utbetalning av domararvode i tävlingar som administeras via Fogis

Domarkvitto
Vid alla matcher som administeras via fogis, from P&F 15 Nafu och uppåt, tas arvodet ut via arvoden.fogis.se

Viktigt att du som domare ser till så att lagen lägger in sina laguppställningar i Fogis, då det krävs för att du ska kunna godkänna domarrapporten och i senare skede ansöka om betalning för matchen.

Utbetalningssätt
Arvodet betalas ut via bankkonto och använder de uppgifter du lagt upp i din fogisanvändare. Föreningen har 5 bankdagar på sig att betala domararvodet efter genomförd match.

Utebliven ersättning
Som domare ansvarar du själv för att kontrollera så du fått ersättning för din match. Har ej ersättningen kommit inom 5 bankdagar kontaktar du själv föreningen. Uppgifter till föreningen hittar du här.

Om föreningen inte betalat ut ditt arvode trots att du tagit kontakt skickar du mail till: niklas.gabrielsson@dalaidrotten.se så hjälper han dig vidare i ärendet.